Het Pensioenakkoord: hoe staat het ermee?

Kabinet, vakbonden en werkgevers hebben een Pensioenakkoord gesloten. Doel van het akkoord is het vernieuwen van het pensioenstelsel in Nederland. Het nieuwe stelsel moet pensioenen inzichtelijker en persoonlijker maken.

Wat betekent het Pensioenakkoord voor je pensioen en hoe staat het ermee?
De belangrijkste afspraken uit het Pensioenakkoord zijn:

  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel.
  • Er komt een nieuw pensioencontract. Je bouwt daarin met je pensioenpremie een eigen ‘pensioenpot’ op. Hiermee koop je op je pensioendatum een pensioen aan. Hoe hoog dat pensioen is, hangt af van een aantal factoren. Dat zijn onder meer het beleggingsresultaat en de stand van de rente.
  • Op je pensioendatum mag je maximaal 10% van je opgebouwde pensioenkapitaal vrij opnemen.
  • Het nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger.
  • Er komen maatregelen waarmee je verlof kunt sparen om eerder met pensioen te gaan.
  • Werkgevers kunnen hun medewerkers een regeling aanbieden om eerder met pensioen te gaan. Nu zijn deze regelingen niet aantrekkelijk omdat hier een belastingboete bij geldt.

De wetgeving is met 1 jaar uitgesteld naar 1 januari 2023
Onderdeel van het Pensioenakkoord is het 'wetsvoorstel toekomst pensioenen'. Dit beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat werknemers bij hun werkgever opbouwen. Tot 12 februari 2021 kon iedereen via internet reageren op dit wetsvoorstel. Er zijn hier veel reacties op gekomen. Deze kunnen zorgen voor een aanpassing van de eerdere plannen. Dit moet nog onderzocht en uitgewerkt worden. En ook kost de afstemming met sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders meer tijd dan vooraf ingeschat. Dit alles zorgt voor vertraging.

Wij houden je op de hoogte
Veel zaken rond het Pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt. Zodra we nieuws hebben, stellen wij je op de hoogte. Houd daarom deze pagina goed in de gaten.