Beleid

Hoe wordt de pensioenpremie belegd? Wat zijn de kosten van pensioen? En wanneer worden de pensioenen verhoogd? Allemaal vragen die te maken hebben met het beleid van Pensioenfonds Alliance.

Beleggingsbeleid
Het pensioenfonds belegt de premie. Dit doen we om de pensioenen betaalbaar te houden. Het geld op een spaarrekening zetten levert namelijk niet genoeg rendement op. In de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf) wordt gedetailleerd uitgelegd wat de beleggingsstrategie van Pensioenfonds Alliance is. Lees ook Maatschappelijk verantwoord beleggen.

Premiebeleid
De werkgever betaalt het grootste deel van de pensioenpremie. Hoeveel premie de werkgever betaalt wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met veel factoren zoals de levensverwachting en de rente. De verwachte pensioenen kunnen worden betaald van deze premie. Maar als blijkt dat de premie niet voldoende is, stort de werkgever niet extra bij.

Toeslagenbeleid
De opgebouwde pensioenen worden alleen aangepast aan de gestegen lonen of prijzen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat. De beslissing of de opgebouwde pensioenen wel of niet worden verhoogd is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. Pas als de beleidsdekkingsgraad 123% is kan het bestuur besluiten tot volledige toeslag (indexatie). Hierbij kijkt het bestuur ook altijd naar de verwachte ontwikkelingen op de lange termijn.

Gedragscode
In de gedragscode lees je hoe iedereen die betrokken is bij het pensioenfonds zich moet gedragen. In de gedragscode staan regels zodat conflicten tussen belangen van het pensioenfonds en privébelangen voorkomen worden.

Meer informatie?
Kijk bij Downloads voor uitgebreide informatie.