Sleutelfunctionarissen

Vanaf 2019 geldt voor pensioenfondsen de IORP II richtlijn. Dit is een Europese richtlijn die beoogt het risicomanagement en de governance van pensioenfondsen te versterken. Pensioenfonds Alliance heeft uit hoofde van deze IORP II-richtlijn de sleutelfuncties actuarieel, interne audit en risicobeheer ingericht.

De sleutelfunctiehouders rapporteren rechtstreeks ten minste eenmaal per kwartaal schriftelijk aan het bestuur en voorts over eventuele materiële bevindingen en aanbevelingen om de beheerste en integere bedrijfsvoering te verbeteren.

De vervullers van de sleutelfunctie zijn betrokken bij de uitvoering van een bepaalde sleutelfunctie en zijn specialisten op dit gebied. De houders en vervullers verrichten hun taken op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier.

Actuariële functie
Pensioenfonds Alliance heeft zowel de functie van houder als vervuller van de actuariële functie uitbesteed aan de certificerend actuaris van Triple A. Sleutelfunctiehouder is drs. Pieter Heesterbeek AAG en hij laat zich bij zijn werkzaamheden assisteren door andere medewerkers van Triple A.

Interne auditfunctie
Pensioenfonds Alliance heeft de sleutelfunctie interne audit uitbesteed aan drs. Fred Pranata RA CIA CFSA van Protivity. Het vervullerschap is uitbesteed aan InAudit.

Risicobeheerfunctie
Pensioenfonds Alliance heeft de sleutelfunctie risicobeheer uitbesteed aan Willis Towers Watson (WTW). Als sleutelfunctiehouder is benoemd drs. Floris van Rijn AAG. Hij laat zich bij zijn werkzaamheden assisteren door andere medewerkers van WTW en werkt nauw samen met de commissie risicomanagement (CRM) van het pensioenfonds.