Samenwonen

Je gaat samenwonen. Als je overlijdt, heeft jouw partner misschien recht op partnerpensioen. Hieraan zijn namelijk voorwaarden verbonden.

Dit zijn de voorwaarden

  • Je hebt een samenlevingsovereenkomst die je afsloot bij een notaris. Hierin staat dat jouw partner het partnerpensioen krijgt.
  • Jij en je partner staan op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • De samenleving moet zijn begonnen vóór de pensioendatum.
  • Je hebt je partner vóór overlijden bij ons aangemeld.

Zo regel je het

  • Meld jouw partner aan in Mijn pensioen.
  • Stuur ons een kopie of scan van de samenlevingsovereenkomst. Alleen een kopie of scan van het voorblad en de pagina waarop staat dat je partner het partnerpensioen krijgt, is nodig.

Is alles in orde? Dan krijg je van ons een bevestiging dat jouw partner is aangemeld.

Wil je weten wat er voor jouw partner geregeld is?
Alle bedragen staan straks op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Dit vind je in Mijn pensioen. Of kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.