Klachten en geschillen

Wij zijn je graag zo goed mogelijk van dienst en doen ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Toch kan er weleens iets misgaan. We willen graag dat je jouw klacht meldt. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Het pensioenfonds behandelt je klacht volgens de klachtenprocedure in de klachten- en geschillenregeling.

Als je een klacht hebt, kun je die schriftelijk indienen.

Stichting Pensioenfonds Alliance
Postbus 90170
5000 LM Tilburg