Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

Pensioenoverzicht

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als je niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vind je ieder jaar jouw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij je een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

De naam van je partner is dan niet bij ons bekend. Bij Samenwonen lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap in Nederland? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont. Is dat in het buitenland geregeld? Meld dan je partner aan zoals bij samenwonen.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin je gaat wonen. De Belastingdienst kan je hierover meer vertellen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je hierover ook informatie.

De Sociale Verzekeringsbank houdt bij de uitbetaling van je AOW rekening met de heffingskorting. Is je uitkering ouderdomspensioen hoger dan je AOW? Dan kun je het pensioenfonds vragen om de heffingskorting toe te passen.

Pensioen opbouwen

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. Je werkgever betaalt mee aan jouw pensioenpremie. Lees meer bij 'Ziek of arbeidsongeschikt'.

Omdat je ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat je over je hele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Pensioen uit werk

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van jou. Het kan wel aangepast worden, bijvoorbeeld door korten van pensioenaanspraken of verhogingen door toeslagen. Je kunt je pensioen laten staan bij je pensioenfonds of meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Volgens de wet heeft jouw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van je opgebouwde ouderdomspensioen als je met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. Je kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Je partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als je samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

Als je pas in dienst bent bij Nestlé Nederland, Nespresso Nederland of Galderma Benelux, krijg je Pensioen 1-2-3 op papier. Dat is een overzicht van je pensioenregeling bij dit pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 staat ook op deze website. Verder lees je op deze website over de pensioenregeling. Je krijgt ook elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en welk pensioen je ongeveer kunt bereiken. Van vorige pensioenregelingen kun je je pensioenoverzicht raadplegen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Nee, het is niet mogelijk om vrijwillig extra pensioen op te bouwen binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds Alliance.

Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Nee, je wordt via jouw werkgever bij ons aangemeld. Je ontvangt informatie over het pensioenfonds via je werkgever: Pensioen 123. Daar lees je wat je zelf nog kunt doen. Bijvoorbeeld je partner aanmelden met wie je ongehuwd samenwoont. Je kinderen hoef je niet aan te melden.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van je gezinssituatie. Het maakt verschil of je alleen woont, of met een partner. Je leest hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Je partner kan recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Je leest hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt, stijgt. Het hangt af van de levensverwachting en je geboortedatum. Je leest hierover meer op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Risicopreferentieonderzoek

Bij het overnemen van het wachtwoord kan een extra spatie zijn ingetypt. Probeer het in dat geval nog eens.

Ja, dat klopt. Zo zorgen we ervoor dat als je eerst een kijkje neemt en later pas de vragenlijst invult, je toch nog in de vragenlijst komt. We nemen bij de uitkomsten alleen de laatste volledig ingevulde vragenlijst mee, mocht je er meerdere invullen.

Controleer eerst of je de juiste link naar het onderzoek hebt gebruikt. Het kan zijn dat de veiligheidsinstellingen van jouw computer of tablet zo zijn ingesteld dat je de website niet kunt bezoeken. Meestal lukt dit wel op een andere computer of tablet.

De website voldoet aan alle veiligheidsprotocollen. Krijg je een melding met de vraag of je de website eenmalig wilt toestaan? Dan kan dit zonder gevaar.

Waarschijnlijk zijn er pop-upvensters geblokkeerd. Controleer de browserinstellingen voordat je verder gaat. Wanneer je de pop-upvensters (tijdelijk) toestaat zie je de bedragen.
Waarschijnlijk zijn er pop-upvensters geblokkeerd. Controleer de browserinstellingen voordat je verder gaat. Wanneer je de pop-upvensters (tijdelijk) toestaat zie je de Pensioenmeter.
Nee, je legt je met de Pensioenmeter nergens op vast. Jouw antwoorden hebben geen gevolgen voor jouw echte pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je meer informatie over jouw pensioen.
Ja, het onderzoek is anoniem. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en er is geen directe link tussen jouw persoonsgegevens en de uitkomsten. Het adviesbureau Sprenkels gebruikt een online enquêtetool van Question Pro. Sprenkels verwerkt de antwoorden volledig anoniem en alleen voor dit onderzoek. Nadat de onderzoeksresultaten zijn verwerkt, vernietigt Sprenkels alle persoonlijke gegevens die uit het onderzoek kwamen.
De verloting vindt plaats onder alle respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld en hun e-mailadres achter hebben gelaten. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om je te benaderen als je één van de prijzen hebt gewonnen.
Nee, helaas niet. Omdat je vervolgvragen krijgt op basis van eerdere antwoorden, is het niet mogelijk om het onderzoek op papier in te vullen.
Ja, bij het beleggen van jouw pensioengeld maken we belangrijke keuzes. Met de komst van nieuwe regels voor pensioen worden die nog belangrijker. 
De uitkomsten geven een beeld van de mate waarin onze deelnemers risico willen en kunnen lopen met hun pensioengeld. Dit nemen we mee bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid. We houden daarbij rekening met verschil in leeftijden.
Als het onderzoek klaar is berichten we hierover op de website. Daar kun je dan meer lezen over de uitkomsten.
Adviesbureau Sprenkels voert in onze opdracht het onderzoek uit. We doen het onderzoek niet zelf, omdat hiervoor specialistische kennis en software nodig is. Sprenkels heeft veel ervaring met dit soort onderzoeken.