Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Alliance adviseert het bestuur en geeft jaarlijks een oordeel over het beleid van het bestuur en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Via het verantwoordingsorgaan zijn deelnemers en gepensioneerden ook nauw betrokken bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden: 1 namens de werkgevers, 1 namens de werknemers en 1 namens de gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan vergadert een aantal maal per jaar.

Naam   Vertegenwoordiging 
 H.M.J. Kempers  Werkgevers
 R.N. Langedijk  Gepensioneerden
 A.F.M. Sanders  Werknemers


Intern Toezicht

Het bestuur heeft ervoor gekozen het intern toezicht vorm te geven middels een (externe) visitatiecommissie. Het intern toezicht heeft tot taak het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures en -processen en check en balances, de wijze van aansturen van het fonds en de lange termijn risico's.

Overige functionarissen

Naam  Functie 
 W. Oosterbeek Compliance officer
F.A. Heijnis  Secretaris (Aon Hewitt)


Administratie

De administratie van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.