Financiƫle situatie

Pensioenfonds Alliance is een financiële instelling. En zoals alle financiële instellingen maakt Pensioenfonds Alliance jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarrapport. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel om hier naar te kijken is de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, precies 1 euro in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Als de dekkingsgraad te laag is, moeten er maatregelen worden genomen om weer tot een gezonde dekkingsgraad te komen. Een uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen. De dekkingsgraad is dus een belangrijk getal. Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.

grafiek verloop dekkingsgraad Alliance Pensioenen tot en met maart 2024 

Verloop van de dekkingsgraad

Einde maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
maart 2024  122,1%  120,4%
februari 2024 121,3% 120,0%
Januari 2024 119,6% 119,8%
December 2023 118,5% 119,7%
November 2023 121,3% 119,4%
Oktober 2023 119,5% 119,8%
September 2023 121,7% 120,3% 
Augustus 2023  121,3% 120,3%
Juli 2023 122,4% 120,7%
Juni 2023 120,1% 120,9%
Mei 2023 118,6% 121,0%
April 2023 118,6% 121,7%
Maart 2023 117,7% 122,3%
Februari 2023 118,8% 123,0%
Januari 2023 117,6% 123,2%
December 2022 116,0% 123,5%
November 2022 126,0% 124,4%
Oktober 2022 125,4% 124,3%
Augustus 2022 126,1% 124,5%

December 2023 118,5% 119,7% 
December 2022 116,0% 123,5%
December 2021 126,3% 121,7%

In december 2022 is de actuele dekkingsgraad gedaald naar 116,0%. Deze grote daling is voornamelijk een gevolg van de indexatie van de pensioenaanspraken per 1 januari 2023. Zonder deze indexatie zou de actuele dekkingsgraad in december 2022 124,4% zijn geweest.

Begrippen

 • Beleidsdekkingsgraad
  De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van het gemiddelde van de officiële dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over indexatie.
 • Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad berekent Pensioenfonds Alliance op basis van 1 maand. Daarvoor gebruiken we de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.
 • Minimaal vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen. In extreme gevallen moeten we de pensioenen verlagen.
 • Vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, betekent dit dat we een reservetekort hebben.

Indexatie van pensioenen
(Gedeeltelijke) indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Dit jaar hebben wij de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers per 1 januari 2024 verhoogd met 4,11%. De opgebouwde pensioenaanspraken van de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers (slapers) zijn verhoogd met 1,40%. Hierdoor zal de koopkracht van het pensioen stijgen. In de Voorwaardelijkheidsverklaring (pdf) vind je informatie over het verhogen van de pensioenen.

Herstelplan
Omdat Alliance eind 2023 een reservetekort had, is op 21 maart 2024 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). 
Er is sprake van een reservetekort als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.  
Eind 2023 was de beleidsdekkingsgraad 119,7% en de vereiste dekkingsgraad was 124,1%.
Mede als gevolg van de toeslagverlening per 1 januari 2024 is de actuele dekkingsgraad eind 2023 gedaald naar 118,4%.
Uit het herstelplan blijkt dat het fonds eind 2026 weer een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. 
Het fonds zal dus op basis van de verwachtingen in drie jaar herstellen.