Financiƫle situatie

Pensioenfonds Alliance is een financiële instelling. En zoals alle financiële instellingen maakt Pensioenfonds Alliance jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarrapport. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel om hier naar te kijken is de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies 1 euro in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Als de dekkingsgraad te laag is, moeten er maatregelen worden genomen om weer tot een gezonde dekkingsgraad te komen. Een uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen. De dekkingsgraad is dus een belangrijk getal. Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.

Begrippen

 • Beleidsdekkingsgraad
  De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van het gemiddelde van de officiële dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over indexatie.
 • Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad berekent Pensioenfonds Alliance op basis van 1 maand. Daarvoor gebruiken we de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.
 • Minimaal vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen. In extreme gevallen moeten we de pensioenen verlagen.
 • Vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, betekent dit dat we een reservetekort hebben.

Herstelplan goedgekeurd door DNB
Omdat Alliance eind 2019 een reservetekort had, is in maart 2020 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Er is sprake van een reservetekort als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad 112,4% en de vereiste dekkingsgraad was 121,3%. Het goedgekeurde herstelplan laat zien dat het fonds, indien de verwachtingen van dit model uitkomen, binnen een aantal jaren weer over voldoende reserves zal beschikken.Het volledige herstelplan is op te vragen bij het pensioenfonds.

Ontwikkelingen in 2020
Helaas is de financiële situatie van pensioenfonds Alliance door de coronacrisis verslechterd. De actuele dekkingsgraad is gedaald van 115,4% eind 2019 naar 113,7% eind december 2020. De beleidsdekkingsgraad is gedaald naar 107,8%. Omdat (gedeeltelijke) indexatie pas mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger, kan er per 1 januari 2021 geen indexatie worden verleend op de opgebouwde pensioenaanspraken. Hierdoor zal de koopkracht van het pensioen dalen.

In de voorwaardelijkheidsverklaring vind je informatie over het verhogen van de pensioenen.