Financiƫle situatie

Pensioenfonds Alliance is een financiële instelling. En zoals alle financiële instellingen maakt Pensioenfonds Alliance jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarrapport. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe het pensioenfonds ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel om hier naar te kijken is de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies 1 euro in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Als de dekkingsgraad te laag is, moeten er maatregelen worden genomen om weer tot een gezonde dekkingsgraad te komen. Een uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen. De dekkingsgraad is dus een belangrijk getal. Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.

Begrippen

 • Beleidsdekkingsgraad
  De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van het gemiddelde van de officiële dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over indexatie.
 • Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad berekent Pensioenfonds Alliance op basis van 1 maand. Daarvoor gebruiken we de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.
 • Minimaal vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen. In extreme gevallen moeten we de pensioenen verlagen.
 • Vereiste dekkingsgraad
  Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, betekent dit dat we een reservetekort hebben.

Nieuw herstelplan ingediend bij DNB
Omdat Alliance ook eind 2020 nog een reservetekort had, is in maart 2021 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Er is sprake van een reservetekort als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad 107,8% en de vereiste dekkingsgraad was 120,9%. Het ingediende herstelplan laat zien dat het fonds, indien de verwachtingen van dit model uitkomen, binnen een aantal jaren weer over voldoende reserves zal beschikken. Het volledige herstelplan is op te vragen bij het pensioenfonds. Het herstelplan is op 19 mei 2021 goedgekeurd door DNB.

Ontwikkelingen in 2021
De financiële situatie van pensioenfonds Alliance is in de eerste maanden van 2021 verder verbeterd. De actuele dekkingsgraad is gestegen van 113,7% eind 2020 naar 122,5% eind juni 2021. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 107,8% eind 2020 naar 114,0% eind juni 2021. Omdat (gedeeltelijke) indexatie pas mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger, kon er per 1 januari 2021 geen indexatie worden verleend op de opgebouwde pensioenaanspraken. Hierdoor zal de koopkracht van het pensioen dalen.

In de voorwaardelijkheidsverklaring vind je informatie over het verhogen van de pensioenen.