Welkom bij Pensioen 1-2-3 van Alliance

Je bouwt pensioen bij ons op, omdat je bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland werkt. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vind je:
- op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- bij Mijn pensioen. Je kunt hierop inloggen met jouw DigiD.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. Je leest daar ook hoeveel AOW en pensioen je in totaal hebt.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je bij Beleid (beleggingsbeleid).

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: je kiest zelf hoeveel je wilt weten
- Laag 1: je pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2: wil je meer weten over een onderwerp of je pensioenregeling? Lees dan laag 2.
- Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Je leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Lees je de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Als je overlijdt, krijgen je partner en eventuele kinderen een uitkering. Dit noemen we partnerpensioen en wezenpensioen.

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt blijf je pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt dan de premie. Daarnaast is er in sommige gevallen ook een aanvullende uitkering geregeld. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Meer weten over de pensioenregeling van Pensioenfonds Alliance? Kijk dan in het reglement in laag 3.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


Je bouwt geen pensioen op boven je salaris van € 137.800,- per jaar (2024).

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij Pensioenfonds Alliance: Je bouwt dit pensioen op via je werkgever. Over dit pensioen gaat deze Pensioen 1-2-3 ook.
C. Inkomen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Als je met pensioen gaat tellen we alle stukjes pensioen bij elkaar op. De hoogte van je uiteindelijke pensioen is gebaseerd op je gemiddelde gemaximeerde salaris (middelloon) tijdens je loopbaan bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland.

Je bouwt over je pensioengrondslag pensioen op. Dit is je pensioengevend salaris minus de franchise. Je bouwt elk jaar 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2024.

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je bruto salaris. Je werkgever betaalt ongeveer 75% van de premie en jij betaalt ongeveer 25%. Je werkgever houdt de premie elke maand in op je brutosalaris. Dit staat op je loonstrook.

Welke keuzes heb je zelf?

Verander je van baan? Dan verander je vaak ook van pensioenregeling. Je kunt kiezen om het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Wil je je pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de pensioenvergelijker in laag 3.

Wil je ál jouw keuzes zien? Bijvoorbeeld de keuzes die je hebt als je met pensioen gaat. Klik of tik voor álle keuzes op het plaatje.

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de hoogte van je pensioen.

Geld wordt door inflatie minder waard vanwege prijsstijgingen. Pensioenfonds Alliance probeert het pensioen daarom elk jaar te verhogen zodat het pensioen meegroeit met de stijging van de lonen en/of de prijzen. Dat noemen we indexatie of toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

De laatste 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo
Je ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als je pensioen omhoog ging. Dit jaar hebben wij je pensioen per 1 januari 2024 (over 2023) met 4,11% verhoogd. Deze verhoging bestaat uit een toeslag van 3,00% in 2024 en een extra toeslag van 1,11% op basis van de nieuwe CBS methodiek.

datum van de verandering verhoging van je pensioen onze ambitie loonstijging prijsstijging*
1 januari 2023 2,16%** 8,70% 10,00%
1 januari 2022 2,24% 3,30%   2,68%
1 januari 2021 0,00% 3,00%   1,27%
1 januari 2020 0,50% 3,50%   2,63%
1 januari 2019 0,56% 2,50%   1,71%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de gemiddelde consumentenprijsindex alle bestedingen over het voorgaande kalenderjaar.

** Deze verhoging bestaat uit een toeslag van 1,49% in 2023 en een extra toeslag van 0,67% op basis van een tijdelijke regeling voor toeslagen in 2022.

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouw je misschien minder pensioen op.

In laag 2 lees je meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds Alliance maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. We zijn transparant over deze kosten en kijken kritisch naar het geld dat we uitgeven.

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan wisselt kun je kiezen om het pensioen dat je via je vorige baan hebt opgebouwd over te dragen naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

Als je arbeidsongeschikt raakt, kun je een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgen. Je blijft pensioen opbouwen, maar je betaalt hier geen premie meer voor.

Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Als je uit elkaar gaat, heeft dit ook gevolgen voor je pensioen. Wil je dat het pensioenfonds de betaling aan je ex-partner regelt? Meld je scheiding dan binnen 2 jaar bij ons.

Als je naar het buitenland verhuist moet je je nieuwe adres doorgeven aan het pensioenfonds én je inschrijven bij de Rijksdienst voor Niet-ingezetenen (RNI).

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou.

Als je meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen voor je pensioen.

Als je met onbetaald verlof gaat bouw je geen pensioen op. Je blijft nog wel een periode verzekerd voor partnerpensioen.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?.

Heb je vragen over de pensioenregeling? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over…

…je pensioenregeling bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op deze website.

…je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl