Pensioen 123 laag 2

Wanneer moet je in actie komen?

waardeoverdracht

Als je van baan verandert

Verander je van baan? Dan verander je vaak ook van pensioenregeling. Je kunt kiezen om het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dat noemen we waardeoverdracht.

Het is lastig om te beoordelen of waardeoverdracht gunstig is voor jou. Als je kiest voor waardeoverdracht wordt het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd omgerekend naar een pensioen in je nieuwe pensioenregeling. Je kunt het vergelijken met 2 spaarrekeningen, waarvan je er 1 opheft en het saldo overmaakt naar de andere spaarrekening. Net als bij een spaarrekening kunnen er dingen net even anders zijn. Het rentepercentage bijvoorbeeld. Bij pensioenfondsen is het net zo, maar dan nog wat ingewikkelder omdat pensioenregelingen inhoudelijk van elkaar kunnen verschillen. De waarde van het pensioen dat je overdraagt blijft wel hetzelfde. Een financieel adviseur kan je helpen om de keuze tussen wel of geen waardeoverdracht te maken.

Je regelt waardeoverdracht altijd bij je nieuwe pensioenfonds. Daar dien je een verzoek voor waardeoverdracht in. Vervolgens ontvang je een offerte. Op de offerte staat hoeveel pensioen je krijgt in de nieuwe pensioenregeling. Pas als je akkoord gaat met de offerte wordt de waardeoverdracht in gang gezet.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Pensioenfonds Alliance informeert je over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Als je arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt, moet je dit aan ons doorgeven. Op de website van UWV lees je meer over de uitkering die je van UWV krijgt.

samenwonen_trouwen

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt

Als je gaat trouwen , een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, is er een partnerpensioen geregeld voor je partner als jij overlijdt. In geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er automatisch partnerpensioen geregeld. Je hoeft zelf niet in actie te komen. Als je in het buitenland trouwt, moet je dit wel aan ons doorgeven.

Let op: als je ongehuwd samenwoont, heeft je partner niet automatisch recht op partnerpensioen als je overlijdt. Om je partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet je naar ons opsturen.

scheiden

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt

In de wet is geregeld dat de helft van je ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd naar je ex-partner gaat. Je kunt samen een andere verdeling afspreken. Als je wilt dat het pensioenfonds de verdeling regelt, moet je je scheiding binnen twee jaar bij het pensioenfonds melden. Wij zorgen dan voor de verdeling zoals je deze met je ex-partner hebt afgesproken.

Het partnerpensioen dat je tot aan het einde van je relatie hebt opgebouwd is voor je ex-partner. We noemen dit bijzonder partnerpensioen. Dit geldt ook als je officieel samenwoont. Het is daarom belangrijk dat je je partner ook afmeldt als je het samenlevingscontract beëindigt.

verhuizen

Als je verhuist naar of in het buitenland

Als je naar het buitenland verhuist, sta je niet meer in de gemeentelijke basisadministratie. Het pensioenfonds krijgt via deze administratie gegevens over je burgerlijke staat en je adres. Omdat je in het buitenland woont moet je deze zaken zelf aan ons doorgeven én je inschrijven bij de Rijksdienst voor Niet-ingezetenen (RNI). Omdat de RNI niet automatisch gegevens krijgt, ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je gegevens actueel zijn. Meer informatie hierover vind je op RvIG.nl.

Ook bouw je geen AOW op als je in het buitenland woont. De gevolgen hiervan lees je op de website van de Sociale Verzekeringsbank SVB.nl.

Houd er tot slot ook rekening mee dat er in het buitenland andere belastingregels gelden. Dit kan invloed hebben op je pensioen.

werkloos

Als je werkloos wordt

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou. Pensioenfonds Alliance krijgt via je werkgever door dat je niet meer bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland werkt. Je hoeft zelf dus niets door te geven.

meerminderwerken

Als je meer of minder gaat werken

Als je meer of minder gaat werken, ga je ook meer of minder pensioen opbouwen. Je hoeft niets door te geven aan het pensioenfonds. We krijgen deze gegevens namelijk via de werkgever.

Hoeveel pensioen je opbouwt is berekend op basis van je fulltime salaris. Als je niet fulltime werkt, wordt je jaarlijkse pensioenopbouw vermenigvuldigd met je parttimepercentage. Je bouwt naar verhouding dus minder pensioen op. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

verlof

Als je met onbetaald verlof gaat

Als je met onbetaald verlof gaat stopt je pensioenopbouw. Je krijgt namelijk ook geen salaris. Maar je blijft wel nog 18 maanden verzekerd voor partnerpensioen. Je verlof heeft dus beperkte gevolgen voor de hoogte van je partnerpensioen.

Je hoeft je verlof niet bij Pensioenfonds Alliance te melden. We krijgen deze gegevens namelijk via de werkgever door.

mijnpensioenoverzicht

Kijk minstens 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Via mijnpensioenoverzicht.nl krijg je een totaaloverzicht van je pensioen. Je ziet hier hoeveel AOW je later krijgt en hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij verschillende werkgevers.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

keuze

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen

Je hebt verschillende keuzes voor je pensioen. Je kunt bijvoorbeeld je oude pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Die keuze maak je als je van baan verandert. Wil je je pensioen eerder, later of voor een deel laten ingaan? Die keuze hoef je pas te maken als je pensioen bijna ingaat. Kijk voor meer informatie en andere keuzes bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Maak je een keuze op je pensioendatum? Dan kun je die maar 1 keer doorgeven. Je kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat je alle informatie hebt voordat je een keuze maakt.

vragen

Als je vragen hebt

Heb je vragen over de pensioenregeling? Neem dan contact met ons op.