pensioen123 laag1

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Als je overlijdt, krijgen je partner en eventuele kinderen een uitkering. Dit noemen we partnerpensioen en wezenpensioen.

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt blijf je pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt dan de premie. Daarnaast is er in sommige gevallen ook een aanvullende uitkering geregeld. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Meer weten over de pensioenregeling van Pensioenfonds Alliance? Kijk dan in het reglement in laag 3.