Pensioen 123 laag 2

Welkom bij Pensioenfonds Alliance!

Je bouwt pensioen bij ons op, omdat je bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland werkt. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Alsjeblieft! Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3
Je leest wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. In deze laag 2 staan alle belangrijke kenmerken van onze pensioenregeling. Je leest hier meer over de onderwerpen in laag 1.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen
Laag 1 : je pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Lees je de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie
Die vind je op het Uniform Pensioenoverzicht dat je elk jaar van ons krijgt. Maar ook bij Mijn pensioen. Wil je weten hoeveel AOW en pensioen je in totaal hebt? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Je krijgt ouderdomspensioen vanaf je 68e jaar

Je bouwt een ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen is je inkomen voor later. Want als je met pensioen bent, krijg je geen salaris meer. Het ouderdomspensioen krijg je standaard vanaf je 68e, zolang als je leeft. Je kunt er wel voor kiezen om het pensioen eerder in te laten gaan. Je pensioen wordt dan lager.

Hoeveel pensioen je precies gaat krijgen hangt af van je salaris, wat je al hebt opgebouwd en hoelang je bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland blijft werken. Op het Uniform Pensioenoverzicht zie je bij ‘te bereiken ouderdomspensioen’ een indicatie van hoeveel pensioen je kunt behalen bij Pensioenfonds Alliance.

Je bouwt elk jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Als je met pensioen gaat tellen we alle stukjes pensioen bij elkaar op. Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt is afhankelijk van je salaris. Over je salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (2024) bouw je geen pensioen op. De hoogte van je uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op je gemiddelde, gemaximeerde salaris tijdens je loopbaan.

partnerenwezenpensioen

Je partner en kinderen krijgen een pensioen als je overlijdt

Naast het ouderdomspensioen voor jezelf, bouw je ook een partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je overlijdt, krijgen je partner en kinderen dit pensioen.

Hoeveel partnerpensioen je partner krijgt, hangt af van het moment waarop je overlijdt. Als je overlijdt tijdens je dienstverband bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland krijgt je partner in principe 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Dit partnerpensioen krijgt je partner levenslang. Daarnaast krijgt je partner ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit is € 19.080,- per jaar (2024) op basis van een fulltime dienstverband. Dit tijdelijke partnerpensioen stopt als je partner AOW krijgt. Op je Uniform Pensioenoverzicht zie je de precieze bedragen.

Als je overlijdt als je niet meer in dienst bent, krijgt je partner het opgebouwde partnerpensioen. Dit is in principe 70% van jouw opgebouwde ouderdomspensioen. Op je Uniform Pensioenoverzicht zie je de precieze bedragen.

Het wezenpensioen is geen levenslange uitkering. Je (eventuele) kinderen krijgen het wezenpensioen tot 20 jaar. Studerende kinderen krijgen tot 27 jaar het wezenpensioen. Op je Uniform Pensioenoverzicht zie je het precieze bedrag dat je kinderen krijgen.

arbeidsongeschiktheid

Je blijft pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt bent

Je krijgt het arbeidsongeschiktheidspensioen als je arbeidsongeschikt bent en je een inkomen had hoger dan € 71.628,- per jaar (2024). Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de uitkering van UWV. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt als je een AOW-uitkering krijgt.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen zorgt voor je inkomen nu. Je inkomen later is ook geregeld. Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je pensioen opbouwen. Jij en je werkgever betalen hier geen premie voor. Het pensioenfonds betaalt de premie.

reglement

Je vindt alle regels in ons pensioenreglement

In het reglement vind je alle details over de pensioenregeling van Pensioenfonds Alliance. Op deze website worden de onderdelen van de pensioenregeling ook verder uitgelicht. Als je in dienst bent bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland kun je bij Mijn pensioen inloggen met je DigiD voor informatie op maat.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


Kruis

Verdien je meer dan € 137.800,- per jaar (2024)? Dan bouw je over je salaris daarboven geen pensioen op. De fiscale regels maken dit niet mogelijk. Het verschil tussen je inkomen nu en later wordt hierdoor groter. Houd er rekening mee dat je uiteindelijke pensioen een stuk lager is dan je salaris nu.

Hoe bouw je pensioen op?

driepijlers

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als je in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. Je leest hierover meer op SVB.nl. Je vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

B. Pensioen bij Pensioenfonds Alliance: het pensioen dat je via je werk opbouwt
Omdat je in dienst bent bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Alliance. Het kan zijn dat je eerder al via een andere werkgever pensioen hebt opgebouwd. Bij mijnpensioenoverzicht.nl zie je een totaaloverzicht van jouw pensioen. In deze Pensioen 1-2-3 lees je meer over onze pensioenregeling.

C. Pensioen dat je zelf regelt
Je kunt je AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of je dit nodig vindt, hangt af van je eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Pensioenfonds Alliance helpt je wel om inzicht te krijgen in je pensioensituatie en te bepalen of het nodig is om zelf iets extra’s te regelen. Iedereen die deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt namelijk toegang tot Mijn pensioen, waar je kunt zien hoeveel pensioen je opbouwt.

middelloon

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt is afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst de pensioengrondslag: dit is het deel van je salaris dat meetelt voor je pensioen. In onze pensioenregeling is dat je salaris vanaf € 17.545,- per jaar (2024) tot € 137.800,- per jaar (2024). Je bouwt namelijk niet over je hele salaris pensioen op, omdat je later ook AOW krijgt. Het deel van je salaris dat niet meetelt voor je pensioenopbouw (€ 0,- tot €  17.545 ,-) noemen we de franchise. Je bouwt over je salaris boven €  137.800,- geen pensioen op via Pensioenfonds Alliance. Dit is wettelijk geregeld. Houd er rekening mee dat je uiteindelijke pensioen een stuk lager is dan je salaris nu.

Je bouwt elk jaar 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen op. In onze pensioenregeling krijg je dus maximaal € 2.254,78 per jaar aan pensioen ((€ 137.800,- -/- € 17.545,-) x 1,875%). De pensioenbedragen die je elk jaar opbouwt, tellen we bij elkaar op. Dat is het bruto bedrag dat je vanaf je 68e elk jaar krijgt.

opbouw

Je pensioenopbouw

Onder het pensioengevend salaris verstaan we je bruto vaste jaarsalaris, inclusief het vakantiegeld, de (ploegen)toeslag en 13e maand. Het pensioengevend salaris is nooit hoger dan €  137.800,- per jaar (2024).

De franchise is voor iedereen gelijk en is €  17.545,- per jaar (2024). De franchise wordt in mindering gebracht op je pensioengevend salaris. Dit doen we omdat je later ook AOW krijgt. Daarom hoef je niet over je volledige salaris pensioen op te bouwen.

Je bouwt elk jaar in principe 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen op. Het opbouwpercentage staat niet vast. Dit is het opbouwpercentage in 2024. Als door bijvoorbeeld een stijgende levensverwachting, tegenvallende beleggingsresultaten of een lage rente de kosten van pensioen toe nemen, kan het opbouwpercentage worden verlaagd.

Het streven van Pensioenfonds Alliance is dat onze pensioenregeling een fiscaal maximaal pensioen oplevert. De overheid bepaalt hoeveel pensioen je maximaal in één jaar belastingvrij op mag bouwen.

pensioenpremie

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je bruto salaris. Je werkgever betaalt ongeveer 75% van de premie en jij betaalt ongeveer 25%. Je werkgever houdt de premie elke maand in op je brutosalaris. Dit staat op je loonstrook. Hoeveel premie de werkgever betaalt wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met veel factoren zoals de levensverwachting en de rente. De verwachte pensioenen kunnen worden betaald van deze premie. Maar als blijkt dat de premie niet voldoende is, stort de werkgever niet extra bij.

Welke keuzes heb je zelf?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Verander je van baan? Dan verander je vaak ook van pensioenregeling. Je kunt kiezen om het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dat noemen we waardeoverdracht.

Het is lastig om te beoordelen of waardeoverdracht gunstig is voor jou. Als je kiest voor waardeoverdracht wordt het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd omgerekend naar een pensioen in je nieuwe pensioenregeling. Je kunt het vergelijken met 2 spaarrekeningen, waarvan je er 1 opheft en het saldo overmaakt naar de andere spaarrekening. Net als bij een spaarrekening kunnen er dingen net even anders zijn. Het rentepercentage bijvoorbeeld. Bij pensioenfondsen is het net zo, maar dan nog wat ingewikkelder omdat pensioenregelingen inhoudelijk van elkaar kunnen verschillen. De waarde van het pensioen dat je overdraagt blijft wel hetzelfde. Een financieel adviseur kan je helpen om de keuze tussen wel of geen waardeoverdracht te maken.

Je regelt waardeoverdracht altijd bij je nieuwe pensioenfonds. Daar dien je een verzoek voor waardeoverdracht in. Vervolgens ontvang je een offerte. Op de offerte staat hoeveel pensioen je krijgt in de nieuwe pensioenregeling. Pas als je akkoord gaat met de offerte wordt de waardeoverdracht in gang gezet.

pensioenvergelijker

Je pensioen vergelijken

Wil je je pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de pensioenvergelijker in laag 3.

vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Je pensioen gaat bij ons standaard in op je 68e. Maar je kunt ook op een ander moment met pensioen gaan. Bijvoorbeeld als je AOW ingaat.

Je gaat eerder met pensioen
Misschien wil je eerder stoppen met werken. Je pensioen gaat dan ook eerder in. Je kunt bij ons vanaf 55 jaar met pensioen gaan. Je krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten je pensioen namelijk langer uitbetalen. Je bouwt ook minder lang pensioen op. Wil je meer dan 10 jaar voor de start van je AOW met pensioen? Dan mag je niet meer werken voor het deel dat je pensioen ingaat. 

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. En die gevolgen zijn nog groter als je AOW nog niet is ingegaan. Meer informatie over dit pensioen van de overheid, zoals je AOW-leeftijd, vind je op SVB.nl.

AOW-overbrugging
Ga je eerder met pensioen en krijg je nog geen AOW? Dan kun je een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor een tijdelijke AOW-overbrugging. De hoogte van de AOW-overbrugging bepaal je zelf, maar dit mag jaarlijks niet meer zijn dan 2 keer de AOW-uitkering voor gehuwden inclusief vakantiegeld. In 2024 is dit € 26.316,96,-. Kies je voor AOW-overbrugging? Dan wordt het ouderdomspensioen dat je straks krijgt wel lager.

Je gaat later met pensioen
Je kunt de ingangsdatum van je pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na je AOW leeftijd. Bij Alliance bouw je pensioen op tot maximaal 68 jaar. Je krijgt dan méér pensioen per maand. Wij hoeven je pensioen namelijk minder lang uit te betalen. Je stopt wel op je 68e met de opbouw van pensioen. Stop je met werken? Dan gaat je pensioen direct in.

Voor een deel met pensioen gaan kan ook
Je kunt bij ons ook voor een deel eerder of later met pensioen gaan. Je blijft voor het andere deel dan werken. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Je regelt het zo

 • Bespreek je wensen eerst met je werkgever. Je maakt samen afspraken over wat je wilt.
 • Wil je eerder met pensioen? Vraag dit dan 6 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wil je later met pensioen? Dan hoef je niets te doen. Je krijgt 6 maanden voor je 68e bericht van ons. Je leest dan ook hoe je je pensioen aanvraagt en je keuzes aan ons doorgeeft.

Je vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wil je weten hoeveel pensioen je krijgt als je eerder of later met pensioen gaat? Meer informatie vind je in Mijn pensioen.

Deeltijdpensioen

Voor een deel met pensioen gaan

Wil je nog niet helemaal stoppen met werken, maar het wel al wat rustiger aan doen? Dan kun je kiezen om met deeltijdpensioen te gaan.

Als je kiest voor deeltijdpensioen ga je in deeltijd werken. Je krijgt daardoor minder salaris. Daarom laat je ook een deel van je pensioen al in gaan. Je kiest zelf wanneer je helemaal stopt met werken en je pensioen ook helemaal in laat gaan.

Je moet deeltijdpensioen in overleg met je werkgever regelen. Geef je voorkeur vervolgens ook door aan het pensioenfonds.

Ruilen partner ouderdom

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Als je partner zelf een pensioen heeft is het misschien niet nodig om een partnerpensioen te regelen. Je kunt er dan voor kiezen om het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Je kiest zelf hoeveel partnerpensioen je wilt inwisselen voor ouderdomspensioen: 25%, 50%, 75% of 100%. Het ouderdomspensioen wordt hierdoor hoger, het partnerpensioen lager. Je partner moet het wel eens zijn met deze keuze.

Als je geen partner hebt wordt het partnerpensioen automatisch ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

hoog_laag_laag_hoog

Hoger of lager pensioen

Als je je pensioen aanvraagt, dan kun je ervoor kiezen om eerst een aantal jaren een hoger bedrag te ontvangen en daarna een lager bedrag. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je je hypotheek nog niet hebt afgelost, of nog geen AOW krijgt. Andersom is ook mogelijk: de eerste jaren een lager pensioen en daarna een hoger pensioen. Het lagere pensioen is minimaal 75% van het hogere pensioen. Je kunt de verdeling tussen het hogere pensioen en lagere pensioen in stappen van 5% kiezen.

Hoe zeker is je pensioen?

risico

Uitkeringszekerheid

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Er is een aantal risico’s die de hoogte van je pensioen kunnen beïnvloeden:

 1. Mensen worden ouder
  Als de levensverwachting stijgt, wordt het pensioen duurder. Het pensioen moet namelijk langer worden uitgekeerd. Het pensioenfonds moet dan meer geld reserveren om het pensioen te kunnen betalen.
 2. De rente daalt
  Ook de rentestand heeft invloed op de financiële situatie van het pensioenfonds. Hoe lager de rente, hoe meer geld we nu al moeten reserveren. We krijgen namelijk minder inkomsten uit de rente. We moeten dus meer geld zelf reserveren.
 3. De beleggingen vallen tegen
  Het pensioengeld wordt belegd. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, heeft dit weer invloed op de financiële situatie.
 4. Regelgeving
  Het kan voorkomen dat er nieuwe regels voor pensioenen gaan gelden. Bijvoorbeeld strengere regels over hoeveel pensioen je mag opbouwen. Of een verhoging van de pensioenleeftijd. De regelgeving kan dus ook invloed hebben op je pensioen.

De werkgever betaalt het grootste deel van de pensioenpremie. Hoeveel premie de werkgever betaalt wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de factoren die hierboven staan genoemd. De verwachte pensioenen kunnen worden betaald van deze premie. Maar als blijkt dat de premie niet voldoende is, stort de werkgever niet extra bij. Hierdoor kan het zijn dat je in een jaar minder pensioen opbouwt.

indexatie

Indexatie

Stichting Pensioenfonds Alliance probeert je pensioen elk jaar te verhogen. Onze ambitie is om je pensioen mee te laten groeien met maximaal de loonontwikkeling in de CAO 1 van Nestlé Nederland B.V. Ontvang je een pensioenuitkering, dan probeert het pensioenfonds je pensioenuitkering elk jaar te verhogen. Onze ambitie is om je pensioenuitkering mee te laten groeien met de prijzen.

We kunnen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is
Het bestuur bekijkt jaarlijks of het mogelijk is om de pensioenen te verhogen. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. Deze moet minimaal 110% zijn. Er wordt namelijk geen premie betaald voor de verhoging. De verhoging wordt betaald uit beleggingsrendementen. Onze financiële situatie is de afgelopen jaren niet altijd voldoende geweest. Daarom konden we je pensioen maar zeer beperkt verhogen.

De laatste 10 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo
Je ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als je pensioen omhoog ging. En of wij onze ambitie hebben waar gemaakt. Dit jaar hebben wij je pensioen per 1 januari 2024 (over 2023) met 4,11% verhoogd.

datum verandering verhoging van je pensioen onze ambitie loonstijging verschil in ambitie en verhoging  prijsstijging*
1 januari 2023 2,16% 8,84% 6,68% 10,00%
1 januari 2022 2,24% 3,30% 1,06%   2,68%
1 januari 2021 0,00% 3,00% 3,00%   1,27%
1 januari 2020 0,50% 3,50% 3,00%   2,63%
1 januari 2019 0,56% 2,50% 1,94%   1,71%
1 januari 2018 0,22% 2,00% 1,78%   1,38%
1 januari 2017 0,00% 2,00% 2,00%   0,32%
1 januari 2016 0,00% 2,00% 2,00%   0,65%
1 januari 2015 0,54% 2,33% 1,79%   0,98%
1 januari 2014 0,72%** 2,00% 1,28%   2,51%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de gemiddelde consumentenprijsindex alle bestedingen over het voorgaande kalenderjaar.

** In de toeslag van 0,72% is een eenmalige indexatie begrepen van 0,51% gefinancierd uit extra premie.

Lees ook deze informatie
Lees de voorwaardelijkheidsverklaring in laag 3.
Het laatste nieuws over onze financiële situatie vind je bij nieuws.

tekort

Tekorten

We hebben met de werkgever een vaste premie afgesproken. Niet meer, maar ook niet minder. Onder normale omstandigheden is de premie die de werkgever betaalt ruim voldoende om je pensioen te kunnen financieren, maar je hebt geen garantie. Als het slecht gaat met het pensioenfonds dan moet Pensioenfonds Alliance de financiële situatie van het fonds zelf herstellen. Bijvoorbeeld door geen indexatie te verlenen of de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen te verlagen.

De financiële situatie is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst speelt de rentestand een belangrijke rol. Als de rente daalt, moeten we meer geld reserveren waardoor de financiële situatie verslechtert. Je kunt dit vergelijken met een spaarrekening. Als je over 20 jaar € 1.000,- nodig hebt en de rente is 1%, dan moet je nu € 820,- op je bankrekening hebben staan. Je krijgt namelijk rente en na 20 jaar kom je uit op € 1.000,-. Als de rente 4% in plaats van 1% is, hoef je nu maar € 456,- (!) in kas te hebben om over 20 jaar ook op € 1.000,- uit te komen. Dit geldt ook voor pensioenfondsen: hoe lager de rente hoe meer geld we moeten reserveren.

Daarnaast spelen ook de beleggingskoersen een rol. Het pensioengeld wordt belegd. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, heeft dit weer invloed op de financiële situatie. We hebben dan minder geld dan verwacht, waardoor onze financiële situatie verslechtert.

Tot slot kan het pensioen ook duurder worden omdat mensen ouder worden. Als de levensverwachting stijgt, moet het pensioen langer worden uitgekeerd, terwijl hier nooit premie voor is betaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld reserveren om het pensioen te kunnen betalen.

We kunnen actie ondernemen om de financiële situatie weer op niveau te krijgen. Allereerst kan het pensioenfonds besluiten om de pensioenen niet te indexeren. Het pensioen dat je opbouwt wordt dan niet verhoogd. Hierdoor wordt de koopkracht van je pensioen lager: je kunt van je pensioen minder kopen.

Een andere maatregel is dat er in een jaar minder pensioen wordt opgebouwd. Het opbouwpercentage wordt dan verlaagd.

Een laatste – en de meest extreme - maatregel is de pensioenen verlagen. Het pensioen dat je hebt opgebouwd of al ontvangt wordt dan verlaagd. Dit doen we alleen in het uiterste geval.

Welke kosten maken wij?

kosten

Kosten

Pensioenfonds Alliance maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren.

Uitvoeringskosten zijn kosten die gemaakt worden voor de administratie, communicatie en bijvoorbeeld de uitbetaling van de pensioenuitkeringen. De uitvoeringskosten bij Pensioenfonds Alliance zijn € 240,- per deelnemer. In totaal is dit € 1.330.000,-.

Vermogensbeheerkosten zijn kosten die gemaakt worden voor het beleggen van het pensioengeld. Beleggen van geld brengt kosten met zich mee. Pensioenfonds Alliance betaalt bijvoorbeeld vermogensbeheerders. Ook zijn er transactiekosten. Dit zijn kosten voor het kopen of verkopen van beleggingen. De vermogensbeheerkosten zijn € 4.075.000,-, dit is 0,51% van het belegd vermogen.

In het jaarverslag vindt je een specificatie van de kosten die Pensioenfonds Alliance maakt.

Wanneer moet je in actie komen?

waardeoverdracht

Als je van baan verandert

Verander je van baan? Dan verander je vaak ook van pensioenregeling. Je kunt kiezen om het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dat noemen we waardeoverdracht.

Het is lastig om te beoordelen of waardeoverdracht gunstig is voor jou. Als je kiest voor waardeoverdracht wordt het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd omgerekend naar een pensioen in je nieuwe pensioenregeling. Je kunt het vergelijken met 2 spaarrekeningen, waarvan je er 1 opheft en het saldo overmaakt naar de andere spaarrekening. Net als bij een spaarrekening kunnen er dingen net even anders zijn. Het rentepercentage bijvoorbeeld. Bij pensioenfondsen is het net zo, maar dan nog wat ingewikkelder omdat pensioenregelingen inhoudelijk van elkaar kunnen verschillen. De waarde van het pensioen dat je overdraagt blijft wel hetzelfde. Een financieel adviseur kan je helpen om de keuze tussen wel of geen waardeoverdracht te maken.

Je regelt waardeoverdracht altijd bij je nieuwe pensioenfonds. Daar dien je een verzoek voor waardeoverdracht in. Vervolgens ontvang je een offerte. Op de offerte staat hoeveel pensioen je krijgt in de nieuwe pensioenregeling. Pas als je akkoord gaat met de offerte wordt de waardeoverdracht in gang gezet.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Pensioenfonds Alliance informeert je over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Als je arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt, moet je dit aan ons doorgeven. Op de website van UWV lees je meer over de uitkering die je van UWV krijgt.

samenwonen_trouwen

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt

Als je gaat trouwen , een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, is er een partnerpensioen geregeld voor je partner als jij overlijdt. In geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er automatisch partnerpensioen geregeld. Je hoeft zelf niet in actie te komen. Als je in het buitenland trouwt, moet je dit wel aan ons doorgeven.

Let op: als je ongehuwd samenwoont, heeft je partner niet automatisch recht op partnerpensioen als je overlijdt. Om je partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet je een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet je naar ons opsturen.

scheiden

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt

In de wet is geregeld dat de helft van je ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd naar je ex-partner gaat. Je kunt samen een andere verdeling afspreken. Als je wilt dat het pensioenfonds de verdeling regelt, moet je je scheiding binnen twee jaar bij het pensioenfonds melden. Wij zorgen dan voor de verdeling zoals je deze met je ex-partner hebt afgesproken.

Het partnerpensioen dat je tot aan het einde van je relatie hebt opgebouwd is voor je ex-partner. We noemen dit bijzonder partnerpensioen. Dit geldt ook als je officieel samenwoont. Het is daarom belangrijk dat je je partner ook afmeldt als je het samenlevingscontract beëindigt.

verhuizen

Als je verhuist naar of in het buitenland

Als je naar het buitenland verhuist, sta je niet meer in de gemeentelijke basisadministratie. Het pensioenfonds krijgt via deze administratie gegevens over je burgerlijke staat en je adres. Omdat je in het buitenland woont moet je deze zaken zelf aan ons doorgeven én je inschrijven bij de Rijksdienst voor Niet-ingezetenen (RNI). Omdat de RNI niet automatisch gegevens krijgt, ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je gegevens actueel zijn. Meer informatie hierover vind je op RvIG.nl.

Ook bouw je geen AOW op als je in het buitenland woont. De gevolgen hiervan lees je op de website van de Sociale Verzekeringsbank SVB.nl.

Houd er tot slot ook rekening mee dat er in het buitenland andere belastingregels gelden. Dit kan invloed hebben op je pensioen.

werkloos

Als je werkloos wordt

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou. Pensioenfonds Alliance krijgt via je werkgever door dat je niet meer bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland werkt. Je hoeft zelf dus niets door te geven.

meerminderwerken

Als je meer of minder gaat werken

Als je meer of minder gaat werken, ga je ook meer of minder pensioen opbouwen. Je hoeft niets door te geven aan het pensioenfonds. We krijgen deze gegevens namelijk via de werkgever.

Hoeveel pensioen je opbouwt is berekend op basis van je fulltime salaris. Als je niet fulltime werkt, wordt je jaarlijkse pensioenopbouw vermenigvuldigd met je parttimepercentage. Je bouwt naar verhouding dus minder pensioen op. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

verlof

Als je met onbetaald verlof gaat

Als je met onbetaald verlof gaat stopt je pensioenopbouw. Je krijgt namelijk ook geen salaris. Maar je blijft wel nog 18 maanden verzekerd voor partnerpensioen. Je verlof heeft dus beperkte gevolgen voor de hoogte van je partnerpensioen.

Je hoeft je verlof niet bij Pensioenfonds Alliance te melden. We krijgen deze gegevens namelijk via de werkgever door.

mijnpensioenoverzicht

Kijk minstens 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Via mijnpensioenoverzicht.nl krijg je een totaaloverzicht van je pensioen. Je ziet hier hoeveel AOW je later krijgt en hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij verschillende werkgevers.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

keuze

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen

Je hebt verschillende keuzes voor je pensioen. Je kunt bijvoorbeeld je oude pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Die keuze maak je als je van baan verandert. Wil je je pensioen eerder, later of voor een deel laten ingaan? Die keuze hoef je pas te maken als je pensioen bijna ingaat. Kijk voor meer informatie en andere keuzes bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Maak je een keuze op je pensioendatum? Dan kun je die maar 1 keer doorgeven. Je kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat je alle informatie hebt voordat je een keuze maakt.

Persoonlijke gegevens

Dit onderdeel gebruik je alleen als je een pensioenoverzicht hebt ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit.

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar je pensioen opbouwt.

Soort pensioenregeling
Je hebt een bruto uitkeringsovereenkomst. Dit is een pensioenregeling waarbij je een vaste pensioenaanspraak opbouwt.

Je salaris dat meetelt voor je pensioenregeling
Dit is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld je maandelijks salaris. Maar soms bouw je over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. Je vindt alle onderdelen die meetellen in het reglement in laag 3.

Je bouwt geen pensioen op over...
Over een gedeelte van het salaris bouw je geen pensioen op. Dit noemen we de franchise.

Salaris waarover je wel pensioen opbouwt
Dit is het deel dat wordt gebruikt om je pensioenopbouw te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag.

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
Je bouwt elk jaar pensioen op over een deel van je pensioengrondslag. Dit is een percentage. We noemen dit je opbouwpercentage.

Factor A (voor je belastingaangifte)

Heb je meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet je de factor A-bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wil je een berekening maken van jouw fiscale ruimte? Gebruik dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' van de Belastingdienst. Dat vind je op belastingdienst.nl. Je financieel adviseur kan je hierbij ook helpen.

vragen

Als je vragen hebt

Heb je vragen over de pensioenregeling? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over…

…je pensioenregeling bij ons? Ga naar laag 3.

…je eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen. Of op mijnpensioenoverzicht.nl voor je totale pensioen.