Pensioen 123 laag 1

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan wisselt kun je kiezen om het pensioen dat je via je vorige baan hebt opgebouwd over te dragen naar je nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

Als je arbeidsongeschikt raakt, kun je een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgen. Je blijft pensioen opbouwen, maar je betaalt hier geen premie meer voor.

Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Als je uit elkaar gaat, heeft dit ook gevolgen voor je pensioen. Wil je dat het pensioenfonds de betaling aan je ex-partner regelt? Meld je scheiding dan binnen 2 jaar bij ons.

Als je naar het buitenland verhuist moet je je nieuwe adres doorgeven aan het pensioenfonds én je inschrijven bij de Rijksdienst voor Niet-ingezetenen (RNI).

Als je werkloos wordt, stopt ook je pensioenopbouw. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft gewoon van jou.

Als je meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen voor je pensioen.

Als je met onbetaald verlof gaat bouw je geen pensioen op. Je blijft nog wel een periode verzekerd voor partnerpensioen.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?.

Heb je vragen over de pensioenregeling? Neem dan contact met ons op.