Pensioen 123 laag 2

Hoe bouw je pensioen op?

driepijlers

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als je in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. Je leest hierover meer op SVB.nl. Je vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

B. Pensioen bij Pensioenfonds Alliance: het pensioen dat je via je werk opbouwt
Omdat je in dienst bent bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Alliance. Het kan zijn dat je eerder al via een andere werkgever pensioen hebt opgebouwd. Bij mijnpensioenoverzicht.nl zie je een totaaloverzicht van jouw pensioen. In deze Pensioen 1-2-3 lees je meer over onze pensioenregeling.

C. Pensioen dat je zelf regelt
Je kunt je AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of je dit nodig vindt, hangt af van je eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Pensioenfonds Alliance helpt je wel om inzicht te krijgen in je pensioensituatie en te bepalen of het nodig is om zelf iets extra’s te regelen. Iedereen die deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt namelijk toegang tot Mijn pensioen, waar je kunt zien hoeveel pensioen je opbouwt.

middelloon

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt is afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst de pensioengrondslag: dit is het deel van je salaris dat meetelt voor je pensioen. In onze pensioenregeling is dat je salaris vanaf € 17.545,- per jaar (2024) tot € 137.800,- per jaar (2024). Je bouwt namelijk niet over je hele salaris pensioen op, omdat je later ook AOW krijgt. Het deel van je salaris dat niet meetelt voor je pensioenopbouw (€ 0,- tot €  17.545 ,-) noemen we de franchise. Je bouwt over je salaris boven €  137.800,- geen pensioen op via Pensioenfonds Alliance. Dit is wettelijk geregeld. Houd er rekening mee dat je uiteindelijke pensioen een stuk lager is dan je salaris nu.

Je bouwt elk jaar 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen op. In onze pensioenregeling krijg je dus maximaal € 2.254,78 per jaar aan pensioen ((€ 137.800,- -/- € 17.545,-) x 1,875%). De pensioenbedragen die je elk jaar opbouwt, tellen we bij elkaar op. Dat is het bruto bedrag dat je vanaf je 68e elk jaar krijgt.

opbouw

Je pensioenopbouw

Onder het pensioengevend salaris verstaan we je bruto vaste jaarsalaris, inclusief het vakantiegeld, de (ploegen)toeslag en 13e maand. Het pensioengevend salaris is nooit hoger dan €  137.800,- per jaar (2024).

De franchise is voor iedereen gelijk en is €  17.545,- per jaar (2024). De franchise wordt in mindering gebracht op je pensioengevend salaris. Dit doen we omdat je later ook AOW krijgt. Daarom hoef je niet over je volledige salaris pensioen op te bouwen.

Je bouwt elk jaar in principe 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen op. Het opbouwpercentage staat niet vast. Dit is het opbouwpercentage in 2024. Als door bijvoorbeeld een stijgende levensverwachting, tegenvallende beleggingsresultaten of een lage rente de kosten van pensioen toe nemen, kan het opbouwpercentage worden verlaagd.

Het streven van Pensioenfonds Alliance is dat onze pensioenregeling een fiscaal maximaal pensioen oplevert. De overheid bepaalt hoeveel pensioen je maximaal in één jaar belastingvrij op mag bouwen.

pensioenpremie

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen

Jij en je werkgever betalen samen de kosten voor je pensioen. Je werkgever houdt jouw bijdrage in op je bruto salaris. Je werkgever betaalt ongeveer 75% van de premie en jij betaalt ongeveer 25%. Je werkgever houdt de premie elke maand in op je brutosalaris. Dit staat op je loonstrook. Hoeveel premie de werkgever betaalt wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met veel factoren zoals de levensverwachting en de rente. De verwachte pensioenen kunnen worden betaald van deze premie. Maar als blijkt dat de premie niet voldoende is, stort de werkgever niet extra bij.