Pensioen 123 laag 2

Hoe zeker is je pensioen?

risico

Uitkeringszekerheid

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Er is een aantal risico’s die de hoogte van je pensioen kunnen beïnvloeden:

 1. Mensen worden ouder
  Als de levensverwachting stijgt, wordt het pensioen duurder. Het pensioen moet namelijk langer worden uitgekeerd. Het pensioenfonds moet dan meer geld reserveren om het pensioen te kunnen betalen.
 2. De rente daalt
  Ook de rentestand heeft invloed op de financiële situatie van het pensioenfonds. Hoe lager de rente, hoe meer geld we nu al moeten reserveren. We krijgen namelijk minder inkomsten uit de rente. We moeten dus meer geld zelf reserveren.
 3. De beleggingen vallen tegen
  Het pensioengeld wordt belegd. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, heeft dit weer invloed op de financiële situatie.
 4. Regelgeving
  Het kan voorkomen dat er nieuwe regels voor pensioenen gaan gelden. Bijvoorbeeld strengere regels over hoeveel pensioen je mag opbouwen. Of een verhoging van de pensioenleeftijd. De regelgeving kan dus ook invloed hebben op je pensioen.

De werkgever betaalt het grootste deel van de pensioenpremie. Hoeveel premie de werkgever betaalt wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de factoren die hierboven staan genoemd. De verwachte pensioenen kunnen worden betaald van deze premie. Maar als blijkt dat de premie niet voldoende is, stort de werkgever niet extra bij. Hierdoor kan het zijn dat je in een jaar minder pensioen opbouwt.

indexatie

Indexatie

Geld wordt door inflatie minder waard. Je kunt voor hetzelfde geld minder kopen. Dit geldt ook voor je pensioen. Daarom probeert Pensioenfonds Alliance het pensioen elk jaar te verhogen. Dat noemen we indexatie.

Pensioenfonds Alliance verhoogt de pensioenen alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds voldoende is. We betalen namelijk geen premie voor indexatie. De indexatie wordt betaald uit de beleggingsrendementen.

Als je in dienst bent bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland kijken we naar de loonstijging. We proberen het pensioen dat je al hebt opgebouwd met hetzelfde percentage als de loonstijging te verhogen.

Als je niet meer in dienst bent bij Nestlé Nederland of Nespresso Nederland óf al met pensioen bent, kijken we naar de prijsstijging. We proberen het pensioen dat je hebt opgebouwd of al ontvangt met hetzelfde percentage als de prijsstijging te verhogen.

Het bestuur bekijkt jaarlijks of het mogelijk is om de pensioenen te verhogen. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. Deze moet minimaal 110% zijn.

Per 1 januari 2021 zijn de pensioenen van actieve deelnemers over 2020 niet verhoogd
Het bestuur kan nog niet zeggen of de pensioenen volgend jaar wel weer worden verhoogd.

De afgelopen jaren verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

jaar toeslag loonstijging (onze ambitie) stijging van de prijzen*
2020 0,50% 3,50% 2,63%
2019 0,56% 2,50% 1,71%
2018 0,22% 2,00% 1,38%
2017 0,00% 2,00% 0,32%
2016 0,00% 2,00% 0,65%
2015 0,54% 2,33% 0,98%
2014 0,71% 2,00% 1,58%
2013 0,00% 2,00% 2,87%
2012 0,00% 2,00% 2,61%
2011 0,51% 1,25% 1,57%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de consumentenprijsindex alle bestedingen

Lees ook deze informatie
Lees de voorwaardelijkheidsverklaring in laag 3.
Het laatste nieuws over onze financiële situatie vind je bij nieuws.

tekort

Tekorten

We hebben met de werkgever een vaste premie afgesproken. Niet meer, maar ook niet minder. Onder normale omstandigheden is de premie die de werkgever betaalt ruim voldoende om je pensioen te kunnen financieren, maar je hebt geen garantie. Als het slecht gaat met het pensioenfonds dan moet Pensioenfonds Alliance de financiële situatie van het fonds zelf herstellen. Bijvoorbeeld door geen indexatie te verlenen of de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen te verlagen.

De financiële situatie is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst speelt de rentestand een belangrijke rol. Als de rente daalt, moeten we meer geld reserveren waardoor de financiële situatie verslechtert. Je kunt dit vergelijken met een spaarrekening. Als je over 20 jaar € 1.000,- nodig hebt en de rente is 1%, dan moet je nu € 820,- op je bankrekening hebben staan. Je krijgt namelijk rente en na 20 jaar kom je uit op € 1.000,-. Als de rente 4% in plaats van 1% is, hoef je nu maar € 456,- (!) in kas te hebben om over 20 jaar ook op € 1.000,- uit te komen. Dit geldt ook voor pensioenfondsen: hoe lager de rente hoe meer geld we moeten reserveren.

Daarnaast spelen ook de beleggingskoersen een rol. Het pensioengeld wordt belegd. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, heeft dit weer invloed op de financiële situatie. We hebben dan minder geld dan verwacht, waardoor onze financiële situatie verslechtert.

Tot slot kan het pensioen ook duurder worden omdat mensen ouder worden. Als de levensverwachting stijgt, moet het pensioen langer worden uitgekeerd, terwijl hier nooit premie voor is betaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld reserveren om het pensioen te kunnen betalen.

We kunnen actie ondernemen om de financiële situatie weer op niveau te krijgen. Allereerst kan het pensioenfonds besluiten om de pensioenen niet te indexeren. Het pensioen dat je opbouwt wordt dan niet verhoogd. Hierdoor wordt de koopkracht van je pensioen lager: je kunt van je pensioen minder kopen.

Een andere maatregel is dat er in een jaar minder pensioen wordt opgebouwd. Het opbouwpercentage wordt dan verlaagd.

Een laatste – en de meest extreme - maatregel is de pensioenen verlagen. Het pensioen dat je hebt opgebouwd of al ontvangt wordt dan verlaagd. Dit doen we alleen in het uiterste geval.