Pensioen 123 laag 2

Hoe zeker is je pensioen?

risico

Uitkeringszekerheid

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Er is een aantal risico’s die de hoogte van je pensioen kunnen beïnvloeden:

 1. Mensen worden ouder
  Als de levensverwachting stijgt, wordt het pensioen duurder. Het pensioen moet namelijk langer worden uitgekeerd. Het pensioenfonds moet dan meer geld reserveren om het pensioen te kunnen betalen.
 2. De rente daalt
  Ook de rentestand heeft invloed op de financiële situatie van het pensioenfonds. Hoe lager de rente, hoe meer geld we nu al moeten reserveren. We krijgen namelijk minder inkomsten uit de rente. We moeten dus meer geld zelf reserveren.
 3. De beleggingen vallen tegen
  Het pensioengeld wordt belegd. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, heeft dit weer invloed op de financiële situatie.
 4. Regelgeving
  Het kan voorkomen dat er nieuwe regels voor pensioenen gaan gelden. Bijvoorbeeld strengere regels over hoeveel pensioen je mag opbouwen. Of een verhoging van de pensioenleeftijd. De regelgeving kan dus ook invloed hebben op je pensioen.

De werkgever betaalt het grootste deel van de pensioenpremie. Hoeveel premie de werkgever betaalt wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de factoren die hierboven staan genoemd. De verwachte pensioenen kunnen worden betaald van deze premie. Maar als blijkt dat de premie niet voldoende is, stort de werkgever niet extra bij. Hierdoor kan het zijn dat je in een jaar minder pensioen opbouwt.

indexatie

Indexatie

Stichting Pensioenfonds Alliance probeert je pensioen elk jaar te verhogen. Onze ambitie is om je pensioen mee te laten groeien met maximaal de loonontwikkeling in de CAO 1 van Nestlé Nederland B.V. Ontvang je een pensioenuitkering, dan probeert het pensioenfonds je pensioenuitkering elk jaar te verhogen. Onze ambitie is om je pensioenuitkering mee te laten groeien met de prijzen.

We kunnen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is
Het bestuur bekijkt jaarlijks of het mogelijk is om de pensioenen te verhogen. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de dekkingsgraad. Deze moet minimaal 110% zijn. Er wordt namelijk geen premie betaald voor de verhoging. De verhoging wordt betaald uit beleggingsrendementen. Onze financiële situatie is de afgelopen jaren niet altijd voldoende geweest. Daarom konden we je pensioen maar zeer beperkt verhogen.

De laatste 10 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo
Je ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als je pensioen omhoog ging. En of wij onze ambitie hebben waar gemaakt. Dit jaar hebben wij je pensioen per 1 januari 2024 (over 2023) met 4,11% verhoogd.

datum verandering verhoging van je pensioen onze ambitie loonstijging verschil in ambitie en verhoging  prijsstijging*
1 januari 2023 2,16% 8,84% 6,68% 10,00%
1 januari 2022 2,24% 3,30% 1,06%   2,68%
1 januari 2021 0,00% 3,00% 3,00%   1,27%
1 januari 2020 0,50% 3,50% 3,00%   2,63%
1 januari 2019 0,56% 2,50% 1,94%   1,71%
1 januari 2018 0,22% 2,00% 1,78%   1,38%
1 januari 2017 0,00% 2,00% 2,00%   0,32%
1 januari 2016 0,00% 2,00% 2,00%   0,65%
1 januari 2015 0,54% 2,33% 1,79%   0,98%
1 januari 2014 0,72%** 2,00% 1,28%   2,51%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de gemiddelde consumentenprijsindex alle bestedingen over het voorgaande kalenderjaar.

** In de toeslag van 0,72% is een eenmalige indexatie begrepen van 0,51% gefinancierd uit extra premie.

Lees ook deze informatie
Lees de voorwaardelijkheidsverklaring in laag 3.
Het laatste nieuws over onze financiële situatie vind je bij nieuws.

tekort

Tekorten

We hebben met de werkgever een vaste premie afgesproken. Niet meer, maar ook niet minder. Onder normale omstandigheden is de premie die de werkgever betaalt ruim voldoende om je pensioen te kunnen financieren, maar je hebt geen garantie. Als het slecht gaat met het pensioenfonds dan moet Pensioenfonds Alliance de financiële situatie van het fonds zelf herstellen. Bijvoorbeeld door geen indexatie te verlenen of de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen te verlagen.

De financiële situatie is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst speelt de rentestand een belangrijke rol. Als de rente daalt, moeten we meer geld reserveren waardoor de financiële situatie verslechtert. Je kunt dit vergelijken met een spaarrekening. Als je over 20 jaar € 1.000,- nodig hebt en de rente is 1%, dan moet je nu € 820,- op je bankrekening hebben staan. Je krijgt namelijk rente en na 20 jaar kom je uit op € 1.000,-. Als de rente 4% in plaats van 1% is, hoef je nu maar € 456,- (!) in kas te hebben om over 20 jaar ook op € 1.000,- uit te komen. Dit geldt ook voor pensioenfondsen: hoe lager de rente hoe meer geld we moeten reserveren.

Daarnaast spelen ook de beleggingskoersen een rol. Het pensioengeld wordt belegd. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, heeft dit weer invloed op de financiële situatie. We hebben dan minder geld dan verwacht, waardoor onze financiële situatie verslechtert.

Tot slot kan het pensioen ook duurder worden omdat mensen ouder worden. Als de levensverwachting stijgt, moet het pensioen langer worden uitgekeerd, terwijl hier nooit premie voor is betaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld reserveren om het pensioen te kunnen betalen.

We kunnen actie ondernemen om de financiële situatie weer op niveau te krijgen. Allereerst kan het pensioenfonds besluiten om de pensioenen niet te indexeren. Het pensioen dat je opbouwt wordt dan niet verhoogd. Hierdoor wordt de koopkracht van je pensioen lager: je kunt van je pensioen minder kopen.

Een andere maatregel is dat er in een jaar minder pensioen wordt opgebouwd. Het opbouwpercentage wordt dan verlaagd.

Een laatste – en de meest extreme - maatregel is de pensioenen verlagen. Het pensioen dat je hebt opgebouwd of al ontvangt wordt dan verlaagd. Dit doen we alleen in het uiterste geval.