Bestuur

Pensioenfonds Alliance wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenreglement, waaronder de betaling van pensioenuitkeringen. Het bestuur heeft 8 leden, bestaand uit 4 vertegenwoordigers van werkgevers, 2 vertegenwoordigers van werknemers en 2 vertegenwoordigers van gepensioneerden. De leden van het bestuur worden voor 4 jaar benoemd en zijn direct herbenoembaar.

Naam Vertegenwoordiging Functie Benoemd per: Einde termijn
Dhr. G. Griffioen Werkgevers Voorzitter Bestuur
Dagelijks Bestuur
2014 2026
Dhr. M. Schreurs Werkgevers Lid Beleggingsadviescommissie
Vice-voorzitter Bestuur
2017 2029
Mw. C.H.M. Raats Werkgevers Bestuurslid 2018 2030
Dhr. R. Albrecht Werkgevers Lid Beleggingsadviescommissie
Lid Commissie risicomanagement
2017 2029
Dhr. H.J.A. van de Kamer Werknemers Communicatiecommissie 2009 2019
Vacature Werknemers      
M.G. Leenstra Gepensioneerden Voorzitter Beleggingsadviescommissie
Lid Dagelijks Bestuur
2013 2019
Mw. A. van Geluk Gepensioneerden Voorzitter Commissie risicomanagement 2016 2021