Bestuur

Pensioenfonds Alliance wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenreglement, waaronder de betaling van pensioenuitkeringen. Het bestuur heeft 8 leden, bestaand uit 4 vertegenwoordigers van werkgevers, 2 vertegenwoordigers van werknemers en 2 vertegenwoordigers van gepensioneerden. De leden van het bestuur worden voor 4 jaar benoemd en zijn direct herbenoembaar.

Naam Vertegenwoordiging Functie Benoemd per: Einde termijn
Dhr. P. Mannaert Werkgevers Voorzitter Bestuur en
Dagelijks Bestuur
Voorzitter Communicatiecommissie
2021 2026
Dhr. M. Schreurs Werkgevers Lid Beleggingsadviescommissie
Vice-voorzitter Bestuur
Lid Dagelijks Bestuur
2017 2029
Mw. C.H.M. Raats Werkgevers Bestuurslid
Functionaris gegevensbescherming
2018 2030
Dhr. R. Albrecht Werkgevers Voorzitter Beleggingsadviescommissie
Lid Commissie risicomanagement
2017 2026
Dhr. M. Lincklaen Arriens
Werknemers Aspirant lid bestuur  2024  2028
Mw. D.C. Groeneweg Werknemers Lid Commissie risicomanagement 2021 2025
Dhr. H. van de Kamer Gepensioneerden Lid Communicatiecommissie 2024 2028
Mw. A. van Geluk Gepensioneerden Lid Commissie risicomanagement 2016 2025