Scheiden

Je bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar. Wat moet je voor je pensioenuitkering regelen?

Je had een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor de pensioenuitkering.

 • Was je vóór jouw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft je partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening van pensioen. Je mag hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken leg je vast in je huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant.
 • Was je vóór jouw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft dit geen gevolgen voor de pensioenuitkering.

Wil je het pensioen verevenen? Dan moet je binnen 2 jaar na de scheiding contact opnemen met Pensioenfonds Alliance. Maken jullie samen andere afspraken? Geef deze dan ook op tijd door aan ons. Lees meer over Scheiden.

Je woonde samen
De pensioenuitkering verandert niet.

 • Woonde je vóór de pensioendatum al samen?
  Als je overlijdt, heeft jouw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Je kunt hier samen ook andere afspraken over hebben gemaakt. Meld je partner af bij Pensioenfonds Alliance via Mijn pensioen.
 • Woonde je vóór de pensioendatum nog niet samen?
  Het partnerpensioen is niet van toepassing als je na de pensioendatum bent gaan samenwonen. Na jouw overlijden heeft je ex-partner geen recht op (bijzonder) partnerpensioen.

De AOW-uitkering
Als je beiden een AOW-uitkering hebt, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.