Eerder of later

Bij Alliance ga je met pensioen op je AOW-leeftijd. Je mag ook eerder of later met pensioen. Bij Mijn pensioen zie je wat dit voor je pensioen betekent.

Mijn pensioen

Je gaat eerder met pensioen
Je kunt met pensioen vanaf je 55e. Jouw maandelijkse pensioenuitkering wordt dan lager (bijvoorbeeld bij 1 jaar eerder met pensioen ongeveer 7% lager). De opbouw van het pensioen stopt immers eerder, en het moet over meer jaren uitgekeerd worden. En de financiële gevolgen zijn nog groter als je nog geen AOW van de overheid krijgt. Wil je meer dan 10 jaar voor de start van je AOW met pensioen? Dan mag je niet meer werken voor het deel dat je pensioen ingaat. 

Je gaat later met pensioen
Je kunt de ingangsdatum van je pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na je AOW-leeftijd. Bij Alliance bouw je pensioen op tot je AOW-leeftijd.

Zo regel je het

  • Maak van tevoren duidelijke afspraken met je werkgever.
  • Wil je op een andere datum dan op je AOW-leeftijd met pensioen? Neem dan uiterlijk 6 maanden voor de gewenste pensioendatum contact met ons op.
  • Wil je langer doorwerken? Geef ook dit dan ook aan ons door.