Pensioenregeling bij Pensioenfonds Alliance

Elk jaar bouw je een stukje pensioen op. Dat stukje pensioen is gebaseerd op je inkomen van dat jaar. Jij en je werkgever betalen samen voor de pensioenregeling. Je werkgever betaalt voor iedere werknemer ongeveer 75% van de premie en jij betaalt ongeveer 25%. Je werkgever houdt de premie elke maand in op je brutosalaris. Dit staat op je loonstrook. Alle stukjes pensioen samen vormen je uiteindelijke pensioen. Je leest hierover meer in het pensioenreglement (pdf) van de basisregeling. En hieronder leggen we je pensioenregeling kort uit.

Zo bouw je pensioen op
Je bouwt niet over je hele inkomen pensioen op. Van je pensioengevend salaris wordt de franchise afgetrokken. De franchise is het deel van je salaris dat niet meetelt in de pensioenopbouw, omdat je later ook AOW ontvangt. De franchise wordt elk jaar aangepast aan de hoogte van de AOW-uitkering.

Pensioen voor je partner en kinderen
Kom je tijdens je dienstverband te overlijden? Dan ontvangt je partner een levenslange uitkering. Het partnerpensioen is gelijk aan 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Als je uit dienst gaat, is het partnerpensioen 70% van het tot dan toe opgebouwde ouderdomspensioen. Je kind(eren) ontvangen tot hun 20e verjaardag een wezenpensioen. Of tot hun 27e verjaardag als ze studeren of arbeidsongeschikt zijn en een uitkering krijgen. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen als je tot je pensioenleeftijd gewerkt zou hebben.

Tijdelijk partnerpensioen
Overlijd je als je nog bij je werkgever werkt? Dan wordt het partnerpensioen verhoogd met een tijdelijk partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen keert uit tot de AOW-leeftijd van je partner. Je partner betaalt tot die AOW waarschijnlijk hogere premies en sociale lasten. Daarom krijgt hij of zij tijdelijk extra pensioen. Dit is € 19.080,- per jaar (2024) op basis van een fulltime dienstverband. We bepalen na je overlijden of en hoeveel extra pensioen jouw partner krijgt.

Verhoging van pensioenen
Met een toeslag of indexatie houdt je pensioen zoveel mogelijk zijn waarde. Pensioenfonds Alliance probeert je pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Maar dat kan alleen als onze financiële situatie daarvoor de mogelijkheden geeft. Als je in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of je het jaar daarop weer een toeslag krijgt. Ook kan de toeslag in het ene jaar hoger of lager zijn dan in het andere jaar. Toeslag is dus geen recht. Het bestuur van Pensioenfonds Alliance beslist over de toeslag.

Pensioenreglementen