Beloningsbeleid

Bestuurders in dienst van de sponsor ontvangen geen beloning van het fonds.

De bestuurders zonder een dienstverband ontvangen per bestuursvergadering vacatiegeld en voor speciale projecten wordt een vergoeding betaald. Er wordt geen rekening gehouden met de integratie van duurzaamheidsrisico’s vanwege dit onbezoldigde karakter.