Bestuursorganen

Pensioenfonds Alliance heeft 3 commissies: een beleggingsadviescommissie, een commissie risicomanagement en een communicatiecommissie.

  • De beleggingsadviescommissie monitort de vermogensbeheerders en adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. De beleggingsadviescommissie bestaat uit 3 leden van het bestuur met de ondersteuning van de secretaris en 2 externe deskundigen.
  • De commissie risicomanagement adviseert het bestuur over het beleid op het gebied van risicomanagement. Welke risico’s zijn er en met welke maatregelen kunnen deze risico’s zo goed mogelijk worden beheerst. De commissie risicomanagement bestaat uit de sleutelfunctiehouder risicobeheer en 2 bestuursleden en wordt voor bepaalde onderwerpen bijgestaan door de compliance officer.
  • De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe de deelnemers op een begrijpelijke manier kunnen worden voorgelicht over het pensioen. De commissie bestaat uit 2 bestuursleden en de secretaris van het fonds.