Pensioen 123 laag 2

Welke kosten maken wij?

kosten

Kosten

Pensioenfonds Alliance maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren.

Uitvoeringskosten zijn kosten die gemaakt worden voor de administratie, communicatie en bijvoorbeeld de uitbetaling van de pensioenuitkeringen. De uitvoeringskosten bij Pensioenfonds Alliance zijn € 240,- per deelnemer. In totaal is dit € 1.330.000,-.

Vermogensbeheerkosten zijn kosten die gemaakt worden voor het beleggen van het pensioengeld. Beleggen van geld brengt kosten met zich mee. Pensioenfonds Alliance betaalt bijvoorbeeld vermogensbeheerders. Ook zijn er transactiekosten. Dit zijn kosten voor het kopen of verkopen van beleggingen. De vermogensbeheerkosten zijn € 4.075.000,-, dit is 0,51% van het belegd vermogen.

In het jaarverslag vindt je een specificatie van de kosten die Pensioenfonds Alliance maakt.