Pensioen 123 laag 1

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de hoogte van je pensioen.

Geld wordt door inflatie minder waard vanwege prijsstijgingen. Pensioenfonds Alliance probeert het pensioen daarom elk jaar te verhogen zodat het pensioen meegroeit met de stijging van de lonen en/of de prijzen. Dat noemen we indexatie of toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

Per 1 januari 2021 zijn de pensioenen van actieve deelnemers over 2020 niet verhoogd. Het bestuur kan nog niet zeggen of de pensioenen volgend jaar wel weer worden verhoogd.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

jaar toeslag loonstijging (onze ambitie) stijging van de prijzen
2020 0,50% 3,50% 2,63%
2019 0,56% 2,50% 1,71%
2018 0,22% 2,00% 1,38%
2017 0,00% 2,00% 0,32%
2016 0,00% 2,00% 0,65%

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouw je misschien minder pensioen op.

In laag 2 lees je meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.