Pensioen 123 laag 1

Hoe zeker is je pensioen?

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Een pensioenfonds heeft namelijk te maken met risico’s die invloed kunnen hebben op de hoogte van je pensioen.

Geld wordt door inflatie minder waard vanwege prijsstijgingen. Pensioenfonds Alliance probeert het pensioen daarom elk jaar te verhogen zodat het pensioen meegroeit met de stijging van de lonen en/of de prijzen. Dat noemen we indexatie of toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

De laatste 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo
Je ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als je pensioen omhoog ging. Dit jaar hebben wij je pensioen per 1 januari 2024 (over 2023) met 4,11% verhoogd. Deze verhoging bestaat uit een toeslag van 3,00% in 2024 en een extra toeslag van 1,11% op basis van de nieuwe CBS methodiek.

datum van de verandering verhoging van je pensioen onze ambitie loonstijging prijsstijging*
1 januari 2023 2,16%** 8,70% 10,00%
1 januari 2022 2,24% 3,30%   2,68%
1 januari 2021 0,00% 3,00%   1,27%
1 januari 2020 0,50% 3,50%   2,63%
1 januari 2019 0,56% 2,50%   1,71%

* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, de gemiddelde consumentenprijsindex alle bestedingen over het voorgaande kalenderjaar.

** Deze verhoging bestaat uit een toeslag van 1,49% in 2023 en een extra toeslag van 0,67% op basis van een tijdelijke regeling voor toeslagen in 2022.

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de prijzen.
  • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouw je misschien minder pensioen op.

In laag 2 lees je meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.