Verkiezingen verantwoordingsorgaan (VO)

Er is een vacature in het VO ontstaan door het aftreden van Louis Sanders.
De pensioengerechtigden van Pensioenfonds Alliance kunnen daarom een nieuwe vertegenwoordiger kiezen in het verantwoordingsorgaan. Als er meerdere kandidaten zijn voor deze functie dan worden er verkiezingen gehouden. 

Kandidaatstelling
Pensioengerechtigden die lid van het VO willen worden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij het bestuur.
Indien u zich kandidaat wilt stellen, dan kunt u zich aanmelden door uiterlijk op 
31 mei 2024 een e-mail met uw motivatie te sturen aan de secretaris van het bestuur: frank.heijnis@aon.com. 

Inhoud van de functie en eisen
In de profielschets (pdf) voor deze functie kunt u meer lezen over de inhoud van het lidmaatschap van het VO en de eisen die aan deze functie worden gesteld.
Het bestuur zal vooraf beoordelen of een kandidaat aan de profielschets voldoet en geschikt wordt geacht om deze functie te vervullen. 

Interesse?
Bij interesse om als kandidaat aan deze verkiezingen mee te doen, wilt u misschien meer informatie inwinnen. 
Dit kan door contact op te nemen met een van de leden van het VO. 

De huidige leden zijn:
namens de actieve deelnemers: Floris Büter (floris.bueter@nl.nestle.com).
namens de werkgever: Hans Monster (hans.monster@nl.nestle.com).

Ook kunt u nog vragen over dit onderwerp richten aan het secretariaat van het pensioenfonds Alliance
(via e-mail: frank.heijnis@aon.com).