Wat vind jij belangrijk voor de nieuwe pensioenregeling?

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat de komende tijd veranderen. Ook de pensioenregeling van Pensioenfonds Alliance wordt aangepast aan de nieuwe regels. We willen onze pensioenregeling zo goed mogelijk laten aansluiten bij jouw voorkeuren. Daarom hielden we deze zomer een online onderzoek om te weten te komen wat jij voor jouw pensioen belangrijk vindt. Ruim 760 mensen deden mee. In dit bericht informeren we je over de resultaten van het onderzoek.

Hoe denken deelnemers over beleggen, risico en solidariteit?
De meeste deelnemers geven aan een gemiddeld risico te willen nemen met de beleggingen voor hun pensioen. Gepensioneerden hebben de voorkeur voor wat minder risico. Deelnemers met een hoger inkomen en jongeren kiezen vaker voor een hoger risico met de beleggingen. 

Voor de helft van de deelnemers aan het onderzoek is het pensioen van pensioenfonds Alliance heel belangrijk voor hun inkomen (later). Ruim de helft geeft aan de voorkeur te geven aan een pensioen dat meebeweegt met de economie. Dit geldt vooral voor jongeren en deelnemers met een relatief hoog inkomen. Maar ook gepensioneerden geven de voorkeur aan een pensioen dat ieder jaar kan veranderen.

Jongeren geven vaker aan dat Pensioenfonds Alliance moet streven naar een zo hoog mogelijk pensioen, terwijl ouderen liever zien dat het pensioenfonds zorgt voor een pensioen dat zo min mogelijk schommelt. Gemiddeld genomen vonden deelnemers een schommeling van 5,6% van hun maandelijkse pensioen acceptabel.
De meeste deelnemers aan het onderzoek vinden solidariteit binnen de pensioenregeling belangrijk. Dat geldt voor gepensioneerden, actieve deelnemers (werkenden die nu nog pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Alliance) en gewezen deelnemers (werkenden die vroeger pensioen opbouwden bij Pensioenfonds Alliance). Gepensioneerden gaven dit het vaakst aan. Jongere deelnemers vinden solidariteit tussen de verschillende generaties, dus tussen jong en oud, minder belangrijk. Zij geven de voorkeur aan solidariteit binnen de verschillende generaties.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Ongeveer een derde van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat pensioenfonds Alliance tot de volgers moet behoren als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen. Iets minder mensen vinden dat pensioenfonds Alliance verder moet gaan en een voorloper zou moeten zijn. Dit laatste zeggen vooral jongeren. En zij gaan nog een stap verder en vinden ook relatief vaak dat Pensioenfonds Alliance bij de koplopers zou moeten horen. Bedrijven die kinderarbeid gebruiken, die bijdragen aan schendingen van de mensenrechten of bedrijven die voor grote milieuschade zorgen werden het vaakst genoemd als bedrijven waarin het pensioenfonds niet mag beleggen.

Hoe nu verder?
Sociale partners zijn nu aan zet. Dit zijn de werkgevers en de Centrale Ondernemingsraad. 
Zij overleggen samen hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien. Zij houden hierbij rekening met de resultaten van het onderzoek. Het pensioenfonds informeert je zodra hier meer nieuws over is.

Bedankt!
Heb je meegedaan aan het onderzoek? Dan willen we je daar graag voor bedanken.