Uitslag verkiezingen bestuurslid

Onlangs zijn de verkiezingen gehouden voor een zetel in het bestuur namens de pensioengerechtigden van Pensioenfonds Alliance. Er waren 2 kandidaten.

Dit is de uitslag van de verkiezingen

Kandidaat Aantal stemmen Percentage
Hein van de Kamer 482 stemmen (79%)
Ton Kromwijk
130 stemmen
(21%)

Daarmee is Hein van de Kamer gekozen in het bestuur. Hij zal aan het einde van dit jaar Marinus Leenstra opvolgen. Hein is eerder al jarenlang lid van het bestuur geweest namens de actieve deelnemers. Wij bedanken Ton en Hein voor hun kandidaatstelling en feliciteren Hein met zijn benoeming. Ook bedanken we alle pensioengerechtigden die hun stem hebben uitgebracht.