Kandidaatstelling verkiezing nieuw bestuurslid pensioengerechtigden

Deze week zijn de pensioengerechtigden aangeschreven over de verkiezing van een bestuurslid van Pensioenfonds Alliance door de gepensioneerden.

Volgens het rooster van aftreden treedt Marinus Leenstra aan het einde van dit jaar af
Marinus is bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Hij is niet herkiesbaar omdat hij de maximale zittingstermijn heeft bereikt. Er moet daarom een nieuwe vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden worden gekozen.

Het bestuur van Pensioenfonds Alliance bestaat uit 8 personen

  • 4 bestuursleden worden benoemd door de werkgever Nestlé
  • 2 bestuursleden worden gekozen door de actieve deelnemers
  • 2 bestuursleden worden gekozen door de pensioengerechtigden

Pensioengerechtigden mogen zich kandidaat stellen voor het bestuurslidmaatschap
U stelt zich kandidaat door u schriftelijk aan te melden bij het bestuur. Het bestuur beoordeelt dan of deze kandidaat geschikt is als (aspirant) bestuurslid. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn, dan zullen er verkiezingen worden gehouden.

De eisen van de Nederlandsche Bank (DNB) voor het bestuurslidmaatschap zijn de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt. Een bestuurslid moet vanaf de eerste dag bij benoeming als bestuurslid te voldoen aan de eisen voor deskundigheid, competenties en professionaliteit. Voordat een nieuw bestuurslid bij DNB wordt aangemeld, moet er eerst een gedegen opleidings- en inwerkperiode van ongeveer een jaar gevolgd worden. Een kandidaat moet tijdens deze periode gemiddeld ten minste 1 dag per week beschikbaar zijn. Daarna moet een bestuurslid rekenen op een tijdsbesteding van gemiddeld 1 dag per week.

Voor bestuursleden die niet in dienst zijn van Nestlé geldt een vergoedingsregeling voor het bijwonen van vergaderingen. Ook worden alle relevante opleidingskosten door het fonds betaald.

Pensioengerechtigden die interesse hebben, geven zich vóór 1 april 2023 op
Dit doet u door het sturen van een brief of e-mail aan het bestuur. Daarbij stuurt u het volgende mee:
  • een uitgebreide motivatie
  • informatie over de affiniteit met pensioenzaken
  • een uitgebreide CV met vermelding van eventuele bestuurlijke ervaring

Lees het functieprofiel