Pensioenen gaan omhoog

Pensioenen worden verhoogd per 1 januari 2023
De opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden per 1 januari 2023 verhoogd met 2,16%. De opgebouwde pensioenaanspraken van de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers (slapers) worden verhoogd met 8,84%. Het bestuur van Pensioenfonds Alliance heeft bij de vaststelling van de verhoging een afweging gemaakt, wat een verantwoorde dekkingsgraad is na toekenning van de verhoging. Zodat er een redelijke buffer overblijft voor het opvangen van schommelingen in de waarde van haar beleggingen en voor de overgang naar het nieuwe pensioen akkoord.

De pensioenen kunnen worden verhoogd omdat de financiële situatie van Pensioenfonds Alliance in 2022 verder is verbeterd. De dekkingsgraad eind november was 126,0%. De beleidsdekkingsgraad (= het 12-maandsgemiddelde) bedroeg 124,4%.

De basis voor de verhoging voor de actieve deelnemers is de loonontwikkeling in 2022 bij Nestlé (3,30%). De basis voor de verhoging voor de gepensioneerden en slapers is de ontwikkeling van de prijsindex van oktober 2021 tot oktober 2022 (14,33%).

De gepensioneerden zullen de verhoogde uitkering in februari 2023 ontvangen met een nabetaling over januari. Om administratief-technische redenen kan de verhoging in januari nog niet worden verwerkt in de administratie.