Uitslag verkiezing verantwoordingsorgaan (VO)

Onlangs hebben we verkiezingen gehouden voor kandidaatstelling in het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de pensioengerechtigden van Pensioenfonds Alliance. Ben je gepensioneerd? Dan heb je persoonlijk een bericht ontvangen om je kandidaat te stellen. Tot 20 mei kon je schriftelijk via een stembiljet een nieuwe vertegenwoordiger kiezen.

Er hebben zich 2 kandidaten gemeld: Wout Fruijtier en Louis Sanders. We bedanken Wout en Louis voor hun kandidaatstelling.

De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend
De stembus van de verkiezing van een vertegenwoordiger is gesloten. De uitslag van de verkiezing is als volgt:
Wout Fruijtier: 134 stemmen (22%)
Louis Sanders: 481 stemmen (78%)

Louis Sanders gekozen in het VO
Louis zal aan het einde van dit jaar Ruud Langedijk opvolgen. Hij is al eerder lid van het VO geweest namens de actieve deelnemers. We feliciteren Louis met zijn benoeming.

Bedankt voor je stem!
Onze dank gaat uit naar alle pensioengerechtigden die hun stem hebben uitgebracht.