De wijzigingen voor 2022

Dit zijn de wijzigingen in de pensioenregeling voor 2022.

Jouw pensioenopbouw in 2022 is 1,703%
We staan er financieel beter voor dan een jaar eerder. Daarom kunnen we de opbouw van jouw pensioen verhogen van 1,617% in 2021 naar 1,703 in 2022. In het Pensioenreglement (pdf) kun je meer lezen over de vaststelling van het opbouwpercentage.

Zo bouw je pensioen op
Je bouwt niet over je hele inkomen pensioen op. Van je pensioengevend salaris wordt de franchise afgetrokken. De franchise is het deel van je salaris dat niet meetelt in de pensioenopbouw, omdat je later ook AOW ontvangt. De franchise wordt elk jaar aangepast aan de hoogte van de AOW-uitkering.

Elk jaar bouw je een stukje pensioen op
Dat stukje pensioen is gebaseerd op je inkomen van dat jaar. Jij en je werkgever betalen samen voor de pensioenregeling. Je werkgever betaalt voor iedere werknemer ongeveer 75% van de premie en jij betaalt ongeveer 25%. Je werkgever houdt de premie elke maand in op je brutosalaris. Dit staat op je loonstrook. Alle stukjes pensioen samen vormen je uiteindelijke pensioen.

Belangrijke cijfers in 2022
We zetten alle belangrijke cijfers per 1 januari 2022 nog eens voor je op een rij.

Franchise € 14.802,-
Maximum pensioengevend salaris € 114.866,-
Opbouwpercentage 1,703%
Anw-hiaat € 16.201-
WIA-grens € 59.706,-
Toeslag actieven 2,24%
Toeslag slapers en gepensioneerden 2,65%