Stel jij je kandidaat voor het verantwoordingsorgaan

Krijg jij al pensioen? En wil je hier graag over meepraten? Dan is het verantwoordingsorgaan (VO) op zoek naar jou! De pensioengerechtigden mogen namelijk een nieuwe vertegenwoordiger in het VO kiezen.

De vacature ontstaat door het vertrek van Ruud Langedijk eind 2022. Ruud stelt zich niet opnieuw herkiesbaar voor de komende periode van 4 jaar. Omdat hij nog een jaar blijft, krijg je als nieuw lid voldoende tijd om je in te werken. Je kunt Ruud dan eind 2022 opvolgen in het VO.

Wil jij je kandidaat stellen voor het VO?
Meld je dan schriftelijk aan bij het bestuur. Stuur hiervoor uiterlijk 28 februari 2022 jouw uitgebreide motivatie aan de secretaris van het bestuur Frank Heijnis per e-mail. Een voorwaarde is wel dat je al pensioen krijgt.

Meer informatie over de functie en eisen
In de profielschets voor deze functie lees je meer over de inhoud van het lidmaatschap VO. En ook over de eisen die aan deze functie worden gesteld. Het bestuur beoordeelt of een kandidaat aan de profielschets voldoet en geschikt is om de functie te vervullen. Bij meerdere geschikte kandidaten worden verkiezingen gehouden.

Profielschets lid VO (pdf)

Je mag voor meer informatie contact opnemen met 1 van de leden van het VO
Zij kunnen je uit eigen ervaring vertellen wat er nou precies van je wordt verwacht als lid van het VO.
Stuur een e-mail met jouw vragen naar:
•  Floris Büter lid namens actieve deelnemers
•  Nick Klein Douwel lid namens werkgever
•  Ruud Langedijk lid namens pensioengerechtigden
Kijk ook eens op onze website als je meer wilt weten over het VO en het bestuur.

Heb je misschien nog andere vragen over de vacature?
Stuur dan Frank Heijnis een e-mail, de secretaris van Pensioenfonds Alliance.

We zien je aanmelding graag tegemoet!