Pensioen bij Pensioenfonds Alliance

Pensioen bij Pensioenfonds Alliance


Zolang je in dienst bent bij Nestlé Nederland, Nespresso Nederland of Galderma Benelux, bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Alliance. Het pensioen is niet alleen een inkomen voor als je met pensioen gaat, maar het pensioenfonds zorgt ook voor inkomen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Op hoofdlijnen ziet de pensioenregeling er als volgt uit.

Ouderdomspensioen

Je bouwt ouderdomspensioen op tijdens je dienstverband. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand nadat je 67 jaar bent geworden. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op je gemiddelde salaris en de eventuele toeslagen die het fonds verleend. 

Partnerpensioen

Als je tijdens je dienstverband overlijdt, krijgt je partner een partnerpensioen en kinderen mogelijk een wezenpensioen. De uitkering stopt als je partner zelf overlijdt. Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je hoeveel partnerpensieon je partner krijgt. Onder partner verstaat Pensioenfonds Alliance diegene met wie je voordat je met pensioen gaat bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je samenwoont heeft je partner alleen recht op het partnerpensioen als jullie ‘officieel’ samenwonen, dus met een samenlevingscontract. Ook moet je je partner aan hebben gemeld bij het pensioenfonds.  

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt raakt, krijg je een uitkering van UWV. Daarnaast kun je recht hebben op een aanvullende uitkering van Pensioenfonds Alliance. Ook blijf je pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt deze kosten.