Het Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel


Als je met pensioen bent, ontvang je geen salaris meer van je werkgever. Je hebt wel nog steeds uitgaven. Daarvoor is er pensioen: je inkomen voor later.

Pensioen uit verschillende bronnen

Je krijgt later pensioen van verschillende partijen. In Nederland spreken we daarom vaak van de ‘drie pijlers’. De eerste pijler is de AOW. Dit is de uitkering die je ontvangt van de overheid zodra je de AOW-leeftijd bereikt. De tweede pijler is het pensioen dat je opbouwt via Pensioenfonds Alliance en eventuele andere werkgevers. De derde pijler bestaat uit het pensioen dat je eventueel zelf opbouwt. Hieronder worden de pijlers kort toegelicht.

AOW

Vanaf je AOW-leeftijd krijg je zolang je leeft een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van je burgerlijke staat. Als je samenwoont, krijg je een lagere AOW-uitkering dan als je alleen woont. Ook kun je een lagere AOW-uitkering krijgen als je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond of gewerkt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) vind je meer informatie over de AOW-uitkering. Daar kun je ook berekenen wat jouw AOW-leeftijd is.

Pensioen via je werkgever(s)

Vaak bouw je via je werkgever ook een pensioen op. Als je bij Nestlé Nederland, Nespresso Nederland of Galderma Benelux in dienst bent, bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Alliance. Hoeveel pensioen je precies opbouwt is afhankelijk van de pensioenregeling en de arbeidsvoorwaarden. Op deze website lees je meer over de pensioenregeling bij Pensioenfonds Alliance.

Pensioen op eigen initiatief

Je kunt ook zelf (extra) inkomen voor later regelen. Banken en verzekeraars bieden verschillende mogelijkheden aan om te sparen voor later. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lijfrente of banksparen, maar ook het aflossen van een hypotheek. Als je extra pensioen wilt regelen maak dan een financiële planning en laat je voorlichten.