Financiële situatie

Financiële situatie


De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. De dekkingsgraad drukt in een percentage uit hoe gezond het pensioenfonds is. Als de dekkingsgraad te laag is, moeten er maatregelen worden genomen om weer tot een gezonde dekkingsgraad te komen. Een uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen. De dekkingsgraad is dus een belangrijk getal. Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is berekend op basis van het gemiddelde van de officiële dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over indexatie.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad berekent Pensioenfonds Alliance op basis van 1 maand. Daarvoor gebruiken we de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

Als de beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad komt, heeft het pensioenfonds een dekkingstekort. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen. In extreme gevallen moeten we de pensioenen verlagen.

Vereiste dekkingsgraad

Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, betekent dit dat we een reservetekort hebben.