Beleid

Beleid


Hoe wordt de pensioenpremie belegd? Wat zijn de kosten van pensioen? En wanneer worden de pensioenen verhoogd? Allemaal vragen die te maken hebben met het beleid van Pensioenfonds Alliance.

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds belegt de premie. Dit doen we om de pensioenen betaalbaar te houden. Het geld op een spaarrekening zetten levert namelijk niet genoeg rendement op. In het Investment Plan wordt gedetailleerd uitgelegd wat de beleggingsstrategie van Pensioenfonds Alliance is.

Premiebeleid

De werkgever betaalt het grootste deel van de pensioenpremie. Hoeveel premie de werkgever betaalt wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met veel factoren zoals de levensverwachting en de rente. De verwachte pensioenen kunnen worden betaald van deze premie. Maar als blijkt dat de premie niet voldoende is, stort de werkgever niet extra bij.

Toeslagenbeleid

De opgebouwde pensioenen worden alleen aangepast aan de gestegen lonen of prijzen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat. De beslissing of de opgebouwde pensioenen wel of niet worden verhoogd is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. Pas als de beleidsdekkingsgraad 128% is kan het bestuur besluiten tot volledige toeslag (indexatie). Hierbij kijkt het bestuur ook altijd naar de verwachte ontwikkelingen op de lange termijn.

Meer informatie?

In de officiële documenten staat het beleid in detail beschreven.