Herbenoeming Annamarie van Geluk

In maart hebben wij jullie geïnformeerd over de verkiezingen onder de gepensioneerden voor een nieuw bestuurslid.

Omdat zich geen andere kandidaten hebben aangemeld namens de gepensioneerden, is Annamarie van Geluk door het bestuur per 1 juni 2021 voor een periode van 4 jaar herbenoemd als bestuurslid.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingestemd met deze herbenoeming.