Altijd al willen meepraten in het bestuur? Dit is je kans!

Ontvang jij pensioen van Pensioenfonds Alliance? En heb je altijd al willen meepraten over de pensioenregeling en het beleid van Pensioenfonds Alliance? Grijp dan nu je kans. Want binnenkort houden we verkiezingen onder gepensioneerden voor een nieuw bestuurslid.

Ons bestuur bestaat uit 8 personen. Van hen worden 4 leden benoemd door werkgever Nestlé Nederland. Actieve deelnemers kiezen 2 bestuursleden, pensioengerechtigden de overige 2. Het bestuur is daardoor een afspiegeling van de groepen die belang hebben in het fonds. Bestuursleden hebben zitting voor 4 jaar. Na 4 jaar kan een bestuurslid opnieuw worden benoemd. Annamarie van Geluk is 1 van de 2 bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Haar termijn loopt aan het einde van dit jaar af en zij heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Het bestuur bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en legt daarover beleid vast. Voor de vacature van een bestuurslid namens pensioengerechtigden is een uitgebreide profielschets opgesteld. Hierin vind je ook meer informatie over ons pensioenfonds en de taken van het bestuur.

Scherpere eisen van De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank (DNB) is de toezichthouder van de pensioenfondsen in Nederland. DNB beoordeelt of een kandidaat geschikt is als (aspirant) bestuurslid. De laatste jaren heeft het de eisen voor het bestuurslidmaatschap aangescherpt. Het gaat hierbij om eisen op het gebied van deskundigheid, competenties en professionaliteit.

Opleidings- en inwerkperiode
Bestuurslid word je niet van de ene op de andere dag. Daarom kunnen kandidaten rekenen op een gedegen opleidings- en inwerkperiode van ongeveer 1 jaar. In dat jaar ben je er gemiddeld 1 dag per week mee bezig. Ben je eenmaal gekozen? Dan vergt je werk als bestuurslid ook ongeveer 1 dag per week. Je moet overigens minimaal 8 uur per week beschikbaar zijn voor deze functie.

Vergoeding
Je krijgt een vacatievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. Ook betaalt het fonds de kosten van opleidingen in het kader van je functie als bestuurslid.

Meld je aan voor 16 april 2021!
Ben jij enthousiast of nog enthousiaster geworden voor het werk als bestuurslid? En ben je pensioengerechtigde? Meld je dan bij ons aan als kandidaat. Stuur uiterlijk op 16 april 2021 een brief aan:

Stichting Pensioenfonds Alliance
T.a.v. de heer F.A. Heijnis
Stroombaan 14
1181 VX Amstelveen

Of stuur uiterlijk op 16 april 2021 een e-mail naar Frank Heijnis.

Stuur met je brief of e-mail het volgende mee:

  • je uitgebreide motivatie.
  • informatie over je betrokkenheid bij pensioen en pensioenzaken.
  • je uitgebreide curriculum vitae, met vermelding van je eventuele bestuurlijke ervaring.

We kijken uit naar je aanmelding!