Pensioen Alliance gaat per 1 januari 2021 niet omhoog

Ieder jaar probeert Pensioenfonds Alliance de pensioenen te verhogen en mee te laten stijgen met de lonen (voor werknemers) en prijzen (voor gewezen deelnemers en gepensioneerden). Om dit te kunnen, moet Pensioenfonds Alliance aan een paar regels voldoen:

De beleidsdekkingsgraad moet minstens 110% bedragen
Om volledig te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 123,2%.

Omdat de beleidsdekkingsgraad per 30 november 2020 met 107,8% onder de 110% ligt, mag Pensioenfonds Alliance per 1 januari 2021 niet indexeren. De pensioenen worden daarom per 1 januari 2021 niet aangepast.