Herstelplan goedgekeurd door DNB

Omdat Alliance eind 2019 een reservetekort had, is in maart 2020 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Er is sprake van een reservetekort als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Eind 2019 was de beleidsdekkingsgraad 112,4% en de vereiste dekkingsgraad was 121,3%. Het goedgekeurde herstelplan laat zien dat het fonds, indien de verwachtingen van dit model uitkomen, binnen een aantal jaren weer over voldoende reserves zal beschikken.

Het volledige herstelplan is op te vragen bij het pensioenfonds

Ontwikkelingen in 2020
Helaas is door de Corona crisis de financiële situatie van pensioenfonds Alliance verslechterd. De actuele dekkingsgraad is gedaald van 115,4% eind 2019 naar 105,0% eind mei 2020. De beleidsdekkingsgraad is gedaald naar 110,0%. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de beleidsdekkingsgraad verder dalen in 2020. Hierdoor worden de mogelijkheden van een indexatie beperkt omdat (gedeeltelijke) indexatie pas mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Hierdoor zal de koopkracht van het pensioen dalen.