Pensioen Alliance gaat per 1 januari 2020 gedeeltelijk omhoog

Ieder jaar probeert Pensioenfonds Alliance de pensioenen te verhogen en mee te laten stijgen met de lonen (voor werknemers) en prijzen (voor gewezen deelnemers en gepensioneerden). Om dit te kunnen, moet Pensioenfonds Alliance aan een paar regels voldoen:

  • De beleidsdekkingsgraad moet minstens 110% bedragen.
  • Om volledig te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 125,2%.

Omdat de beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en 125,2% ligt, mag Pensioenfonds Alliance gedeeltelijk indexeren.

De pensioenen stijgen per 1 januari 2020 daarom als volgt:

  • De opgebouwde pensioenen van de werknemers stijgen met 0,50%.
  • De opgebouwde pensioenen van de gewezen deelnemers en de pensioenen van de gepensioneerden stijgen met 0,39% .

Voor meer informatie kun je kijken bij Pensioen 1-2-3, Hoe zeker is je pensioen?