Dekkingsgraad juli 2019

De beleidsdekkingsgraad (12 maandgemiddelde) van Pensioenfonds Alliance is in de maand juli uitgekomen op 112,0% (juni 112,1%). De actuele dekkingsgraad (de maand) van Pensioenfonds Alliance is in de maand juli uitgekomen op 111,8% (juni 111,8%).

Het belegd vermogen is in juli berekend op € 699,6 mln (juni € 679,9 mln). Het beleggingsrendement (excl. renteafdekking) van de maand juli is uitgekomen op 1,7% (t/m juli 13,9%).

In het crisisplan 2017 zijn de gevarengrens en de kritische dekkingsgraad bepaald op 98,0% respectievelijk 86,4%. De actuele dekkingsgraad bevindt zich in juli 13,8% boven de gevarengrens.

Reservetekort
Een reservetekort ontstaat als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad (voor Alliance 121,4%) ligt. De beleidsdekkingsgraad is eind juli 112,0% en ligt daarmee nog 9,4% beneden de gestelde grens.

  • Oorzaak
    De lage rente zorgt ervoor dat de pensioenverplichtingen sneller stijgen dan de beleggingen en als gevolg daarvan de dekkingsgraad daalt.
  • Gevolgen
    Zo lang de beleidsdekkingsgraad beneden de grens van 110% ligt, is het niet toegestaan toeslagen toe te kennen. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% is gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk. Bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122% is volledige toeslag mogelijk.
  • Vooruitzicht
    Vanwege een reservetekort maakt Alliance een herstelplan. Dit herstelplan is in maart 2019 geactualiseerd. De verwachting is, gezien de huidige financiële positie, dat er de komende jaren een beperkte toeslag kan worden verleend.

Verloop van de dekkingsgraad t/m juli 2019

verloop dekkingsgraad Alliance tm juli 2019

Meer over de dekkingsgraad

Meer over de financiële situatie van Alliance