Dekkingsgraad juni 2019

De beleidsdekkingsgraad (12-maandgemiddelde) van Pensioenfonds Alliance is in de maand juni uitgekomen op 112,1% (mei 112,1%). De actuele dekkingsgraad (de maand) van Pensioenfonds Alliance is in de maand juni uitgekomen op 111,8% (mei 111,0%).

Het belegd vermogen is in juni berekend op € 679,9 mln (mei € 654,4 mln). Het beleggingsrendement (excl. renteafdekking) van de maand juni is uitgekomen op 2,5% (t/m juni 12,0%).

In het crisisplan 2017 zijn de gevarengrens en de kritische dekkingsgraad bepaald op 98,0% respectievelijk 86,4%. De actuele dekkingsgraad bevindt zich in juni 13,8% boven de gevarengrens.

Reservetekort
Een reservetekort ontstaat als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad (voor Alliance 121,4%) ligt. De beleidsdekkingsgraad is eind juni 112,1% en ligt daarmee nog 9,3% beneden de gestelde grens.

  • Oorzaak
    De lage rente zorgt ervoor dat de pensioenverplichtingen sneller stijgen dan de beleggingen en als gevolg daarvan de dekkingsgraad daalt.
  • Gevolgen
    Zo lang de beleidsdekkingsgraad beneden de grens van 110% ligt, is het niet toegestaan toeslagen toe te kennen. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% is gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk. Bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122% is volledige toeslag mogelijk.
  • Vooruitzicht
    Vanwege een reservetekort maakt Alliance een herstelplan. Dit herstelplan is in maart 2019 geactualiseerd. De verwachting is, gezien de huidige financiële positie, dat er de komende jaren een beperkte toeslag kan worden verleend.

Verloop van de dekkingsgraad t/m juni 2019

verloop dekkingsgraad tm juni 2019

Meer over de dekkingsgraad

Meer over de financiële situatie van Alliance