Herstelplan 2019 - 2029

Alliance heeft in maart 2019 een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Als een fonds een te lage beleidsdekkingsgraad heeft is het verplicht een herstelplan in te dienen bij de toezichthouder DNB. In het herstelplan moet een pensioenfonds aangeven hoe het er voor zorgt dat er binnen de periode weer voldoende reserves zijn.

Wat is er aan de hand?
Alliance had op 31 december 2018 een reservetekort. Met een beleidsdekkingsgraad van 112,4% zaten we onder de vereiste dekkingsgraad van 121,6%. Daarom hebben we een herstelplan ingediend bij DNB. Alliance heeft gekozen voor een 10 jaars looptijd van het herstelplan. We evalueren dit plan jaarlijks en kijken dan weer tien jaar vooruit. De beleidsdekkingsgraad geldt als graadmeter en daar stuurt Alliance op en meet daarmee de financiële gezondheid van het fonds. Om de beleidsdekkingsgraad vast te stellen, nemen we de gemiddelde maandelijkse dekkingsgraad van de voorgaande 12 maanden. Dit is ook de graadmeter die we gebruiken in ons besluit over het verhogen of (in het uiterste geval) korten van de aanspraken.

Grafische weergave ontwikkeling dekkingsgraden

Alliance dekkingsgraad 2019-2029

Wat betekent dit voor mij?
Alliance kan volgens dit herstelplan binnen 4 jaar de vereiste dekkingsgraad halen. In deze periode is het beperkt mogelijk om toeslagen (indexatie) te verlenen. We hebben vanaf 2018 gedeeltelijk toeslagen toegekend. De komende jaren is je pensioen nog niet waardevast! Pas als we de dekkingsgraad van circa 122% (jaarlijks te bepalen) halen is er ruimte voor volledige indexatie. Dit is overigens geen automatisme – het bestuur moet hier ieder jaar een afweging in maken. We weten op basis van het herstelplan dat we niet hoeven te korten. Overigens blijven wij altijd nog afhankelijk van de financiële markten, economische omstandigheden en regelgeving.

En de indexatie die ik de afgelopen jaren gemist heb?
De afgelopen jaren heeft het bestuur zeer beperkt toeslagen kunnen toekennen. Als het fonds weer gezond is (dekkingsgraad boven circa 122%), hebben we de intentie om de gemiste toeslagen van de afgelopen jaren alsnog stapsgewijs goed te maken. Dat kan op zijn vroegst vanaf 2023 en dat kunnen we overigens niet garanderen.